200A jel akü ne kadar dayanır? / How long will a 200A gel battery last?

Karavanda 200 A JEL akülerde kapasite hesaplanması
Caravan Capacity calculation for 200 A GEL batteries

200 A JEL akü kapasite nasıl hesaplanır

 

JEL akülerde kapasite hesaplanması

1- Karavan veya Off Grid sistemlerde tüketim hesaplaması yapılır
2- Akü kullanım süresi dikkate alınarak 1/3, 1/2 veya 2/3 tercihine göre akü kapasite tesbiti yapılır.
3- Yapılan kapasite hesabına göre tesisat kurulur.

12v 24v 48v devreler için hesaplamalar,
Paralel ve seri bağlantılı devrelerde hesaplamalar,
Hesaplanan kullanılabilir akım veya güç değerleri, tüketim hesaplamalarında kullanılabilir.
Güneş enerji sistemi kurarken tüketim hesabı yapılması gerekir.
Yapılan hesaplamalar sonucu uygun akü kapasitesi seçilebilir.
Akünün ne kadar boşaltılabileceğinin tercihi yapılabilir.

Örnek;

200 A JEL akü tek kullanıldığında Akım kapasitesi hesaplama;
Akü 1/3 , 1/2 ve 2/3 oranında boşaltığında ( DOD ) kullanılabilecek akım miktarları hesaplanmaktadır.
Akım kapasitesinin 1/3 oranında kullanımak istendiğinde 66,66 A kullanılabilir olacaktır.
Ayrıca güç kapasitesine göre hesaplamalarda yapılmaktadır.
Buna göre 1/3 oran ile 800w güç kullanılabilirken,
1/2 oranında 1200w, 2/3 oranı ile 1600w güç kullanılabilir olacaktır.
Yüksek oranda Güç veya akım kullanımı ile,
akü kullanım süresi anılan oranların üzerinde kısalmasına neden olacaktır.
Derin döngü olarak adlandırılan akülerin dibine kadar boşaltılabileceği gibi bir anlayış vardır.
Bu yanlış düşüncenin ortadan kalkması gerekir.
Derin döngü akünün 1/3 oranınında boşaltılması ile akü kullanım süresi
1/3 oranında, 1/2 oranında boşaltılması sonucu
Akü kullanım süresi yarısı ve 2/3 oranında boşaltılması sonucu
akü kullanım süresi 2/3 oranında düşmektedir.
Bu değerler bir akü üretici firmasının derin döngü akü için verdiği yaklaşık değerlerdir.
Burada verilen örnekte değerlerden çok mantığın anlaşılır olması önemlidir.
Hiç bir akü zorunluluk dışında yüksek oranda DOD veya dibine kadar kullanılmamalıdır.

Derin Döngü Akü Ne kadar Boşaltılabilir?
Güneş Enerjisinde Kullanılan Aküler
12 v AKÜ NEDİR, AKÜ ÖLÇÜMÜ NASIL YAPILIR ?

*Ürün katalog bilgilerini dikkate alınız
**Bu Bilgi ve Planlar Mühendislik Kontrolü Şartı ile Kullanılabilir. Aksi taktirde Tüm Sorumluluk Bunları Kullanan Kişiye Aittir

How to calculate 200 A GEL battery capacity

1- Consumption calculation is made in Caravan or Off Grid systems
2- Battery capacity is determined according to 1/3, 1/2 or 2/3 preference, taking into account the battery usage time.
3- According to the capacity calculation made, the installation is installed.

Calculations for 12v 24v 48v circuits,
Calculations in parallel and series connected circuits,
The calculated available current or power values can be used in the consumption calculations.
When installing a solar energy system, a consumption calculation must be made.
As a result of the calculations, the appropriate battery capacity can be selected.
It is possible to choose how much the battery can be discharged.

Example;

Current capacity calculation when 200 A GEL battery is used alone;
The amount of current that can be used is calculated when the battery is discharged at a rate of 1/3 , 1/2 and 2/3 ( DOD ).
When it is desired to use 1/3 of the current capacity, 66.66 A will be available.
In addition, calculations are made according to the power capacity.
Accordingly, while 800w power can be used with 1/3 ratio,
1/2 rate 1200w, 2/3 1600w power will be available.
With a high rate of Power or current usage,
battery usage time will shorten above the mentioned rates.
There is an understanding that batteries, called deep cycles, can be discharged to the bottom.
This misconception must be removed.
Battery usage time with 1/3 discharge of deep cycle battery
As a result of discharging at a rate of 1/3, at a rate of 1/2
As a result of half the battery usage time and 2/3 discharge
battery usage time is reduced by 2/3.
These values are approximate values given by a battery manufacturer for a deep cycle battery.
In the example given here, it is important to understand the logic rather than the values.
No battery should be used at a high DOD level or to the bottom unless necessary.

 
How Much Can a Deep Cycle Battery Be Discharged?
Batteries Used in Solar Energy
 

 

 

*Please consider the product catalog information
**This Information and Plans Can Be Used With Engineering Control Condition. Otherwise, all responsibility belongs to the person using them.

Capacity calculation for 200 A GEL batteries