4 adet 200 watt Güneş Paneli Nasıl Bağlanmalı?/ How to Connect 4 200-watt Solar Panels?

Güneş Panelinde Vmp, Vmp, Isc Nedir?
What is Vmp, Vmp, Isc in Solar Panel?

4 adet 200w Güneş panelinin seri ve paralel bağlantı incelemesi

4 adet 200w Güneş paneli

200 watt 4 = 800 watt

200 watt 4 adet güneş panelin sıcaklığa bağlı etkilerine göre değerlendirmesi
200 watt 4 adet güneş panel için Şarj kontrol cihazı seçimi için hesaplanan akım değerleri
200 watt 4 adet Panelin seri bağlanarak kaç voltluk akü tesisatlaında kullanılmasının hesaplanması
200 watt 4 adet Panelin paralel bağlanarak kaç voltluk akü tesisatlaında kullanılmasının hesaplanması

ÖRNEK İNCELEME 1.satır

ŞARJ REGÜLATÖRÜ Şarj Akımı Belirleme
12 v Akü tesisatlarında paneller MPP değeri olarak 66,67 A şarj akımına çıkmaktadır. Üst değer olarak 70 A şarj kontrol cihazı seçilir.
24 v Akü tesisatlarında paneller MPP değeri olarak 33,33 A şarj akımına çıkmaktadır. Üst değer olarak 40 A şarj kontrol cihazı seçilir.
48 v Akü tesisatlarında paneller MPP değeri olarak 16,67 A şarj akımına çıkmaktadır. Üst değer olarak 20 A şarj kontrol cihazı seçilir.

Açık Devre voltajı ( Voc)

Açık Devre voltajı ( Voc) Şarj kontrol cihazı seçiminde giriş voltajı olarak dikkate alınır.
Panel Etiketinde 25,05v olan ( Voc) Açık devre voltajının panel sıcaklığının düşmesi ile % 10 olarak hesaplanarak 27,56v değerine çıkmaktadır.
Panel sıcaklıkları ( Hava sıcaklığı değil ) STC değeri olan 25 santigrad derece altına indikçe panel açık devre voltajı ( Voc ) yükselmektedir.
% 10 olarak alınan değerin, panel sıcaklığına bağlı olarak % 20 değerine kadar çıkabildiği ifade edilmektedir. Burada % 10 olarak alınmıştır.
Paralel bağlı 4 adet panel devresinde 27,56 v olan voltajın üzeri ( 48v ve ÜZERİ ) olarak belirlenmiştir.
Seri bağlı 4 adet panel devresinde 110,22 v olan voltajın üzeri ( 150v ve ÜZERİ ) olarak belirlenmiştir.

Maksimum güç voltajı ( Vmp)

Panel etiketinde Maksimum güç voltajı ( Vmp) akü şarj kesim voltajı üzerinde olması çok önemlidir.
Panel Etiketinde 20,06v olan Maksimum güç voltajı ( Vmp), panel sıcaklığının artması ile % 10 hesaplama ile 18,54v değerine düşmektedir.
Panel sıcaklıkları ( Hava sıcaklığı değil ) STC değeri olan 25 santigrad derece üzerine çıktıkça panel masimum güç voltajı ( Vmp ) düşmektedir.
% 10 olarak alınan değerin, panel sıcaklığına bağlı olarak % 20 değerine kadar çıkabildiği ifade edilmektedir.Burada % 10 olarak alınmıştır.
Paralel bağlı 4 adet panel devresinde 18,54 v olan voltajın altında ( 12v akü tesisatı ) olarak belirlenmiştir.
Seri bağlı 4 adet panel devresinde 74,16 v olan maksimum yük voltajın altında ( 48v ve ALTI akü tesisatı ) olarak belirlenmiştir.
( 48v-36v -24v-12v akü tesisatları gibi )
Akü şarj kesme voltajları 12v akülerde, 14,4v – 24v akülerde 28,8v – 48v akülerde 57,6v
Paralel bağlı 4 adet panel devresinde 18,54 v olan maksimum güç voltajı ile 12v akünün şarj kesme voltajı olan 14,4 v arası çok yakındır.
Böyle bir tesisatın verimli çalışma ihtimali düşüktür. 2 panel seri ve 2 seri bağlı panel gurubu paralel bağlanarak daha verimli sonuç alınabilir.
3 aşamalı şarj cihazlarında, aküde kristalleşmenin önüne geçmek için belirli aralıklarla darbeli akım uygulandığı ifade edilmektedir.
Bu akımda şarj keme voltajının 1 volt civarı üzerinde olabilmektedir.
Ayrıca şarj kontrol cihazlarının tetikleme voltajları konusunda net bir veri maalesef yok. Bu voltajda darbeli akım uygulayan voltajın üzerinde olması gerekir.

Kısa Devre akımı ( Ioc )

Kısa Devre akımı ( Ioc ) Panel ile şarj kontrol cihazı arasına konulacak sigorta akımını belirlemede kullanılır.
Ürteici firmalar bu sigorta değerlerini vermektedirler, verilmemiş ise sigorta belirlenirken kısa devre akımının bir üst norm sigorta kullanılır.
Burada 10,2 olan kısa devre akımı için, üst değer 16 A norm sigorta kullanılır.
Paralel bağlantılarda akımların toplamı dikkate alınır, seri bağlantıda bir panelin akımına eşittir.

 

 

*Ürün katalog bilgilerini dikkate alınız
**Bu Bilgi ve Planlar Mühendislik Kontrolü Şartı ile Kullanılabilir. Aksi taktirde Tüm Sorumluluk Bunları Kullanan Kişiye Aittir

Serial and parallel connection review of 4 200w Solar panels

200 watts 4 = 800 watts

200 watts 4 = 800 watts

Evaluation of 4 solar panels of 200 watts according to the effects of temperature
Calculated current values ​​for charge controller selection for 200 watts 4 solar panels
Calculation of how many volts to be used in battery installations by connecting 4 panels of 200 watts in series
Calculation of how many volts to be used in battery installations by connecting 4 panels of 200 watts in parallel

SAMPLE REVIEW Line 1

CHARGING REGULATOR Charging Current Determination
In 12 v battery installations, the panels increase to 66.67 A charging current as MPP value. 70 A charge controller is selected as the upper value.
In 24 v battery installations, the panels increase to 33.33 A charging current as MPP value. 40 A charge controller is selected as the upper value.
In 48 v battery installations, the panels increase to 16.67 A charging current as MPP value. 20 A charge controller is selected as the upper value.

Open Circuit voltage (Voc)

Open Circuit voltage (Voc) It is considered as the input voltage in the charge controller selection.
Open circuit voltage (Voc), which is 25.05v on the Panel Label, is calculated as 10% with the decrease of the panel temperature and increases to 27.56v.
Panel open circuit voltage (Voc) increases as panel temperatures (not air temperature) decrease below 25 degrees Celsius, which is the STC value.
It is stated that the value taken as 10% can increase up to 20% depending on the panel temperature. Here it is taken as 10%.
It has been determined that the voltage above 27.56 v (48v and OVER) in 4 panel circuits connected in parallel.
It has been determined that the voltage above 110.22 v (150v and OVER) in 4 panel circuits connected in series.

Maximum power voltage (Vmp)

It is very important that the Maximum power voltage (Vmp) on the panel label is above the battery charge cut-off voltage.
Maximum power voltage (Vmp), which is 20.06v on the Panel Label, decreases to 18.54v with 10% calculation as the panel temperature increases.
As the panel temperatures (not air temperature) rise above the STC value of 25 degrees Celsius, the panel maximum power voltage (Vmp) decreases.
It is stated that the value taken as 10% can increase up to 20% depending on the panel temperature. Here it is taken as 10%.
It has been determined as below the voltage of 18.54 v (12v battery installation) in 4 panel circuits connected in parallel.
It has been determined as below the maximum load voltage of 74.16 v (48v and ALTI battery installation) in 4 panel circuits connected in series.
(such as 48v-36v -24v-12v battery installations)
Battery charge cut-off voltages for 12v batteries, 14.4v – 24v batteries 28.8v – 48v batteries 57.6v
The maximum power voltage of 18.54 v in 4 panel circuits connected in parallel and the charge cut-off voltage of the 12v battery, which is 14.4 v, is very close.
Such an installation is unlikely to operate efficiently. More efficient results can be obtained by connecting 2 panels in series and 2 series connected panel groups in parallel.
In 3-stage chargers, it is stated that pulsed current is applied at certain intervals to prevent crystallization in the battery.
At this current, the charging voltage can be about 1 volt above the voltage.
In addition, unfortunately, there is no clear data on the trigger voltages of charge controllers. At this voltage it must be above the voltage applying pulsed current.

Short Circuit current ( Ioc )

Short Circuit Current ( Ioc ) It is used to determine the fuse current to be placed between the panel and the charge controller.
Manufacturers give these fuse values, if not, a higher standard fuse of the short-circuit current is used when determining the fuse.
Here, for the short-circuit current of 10.2, the upper value 16 A norm fuse is used.
In parallel connections, the sum of the currents is taken into account, in series connection it is equal to the current of a panel.

 

 

*Please consider the product catalog information

**This Information and Plans Can Be Used With Engineering Control Condition. Otherwise, all responsibility belongs to the person using them.