400w Güneş Paneli Seri Bağlantı Hesaplaması

Güneş Panelleri neden seri bağlanır?
Why are Solar Panels connected in series?

Güneş Paneli Seri Tesisat

400 W Güneş Paneli Tesisatı    2-3-4-5-6 Adet

SERİ BAĞLANTI
Güneş Paneli Tesisatı
800w-1200-1600-1600-2000w-2400w

SONUÇ
Tablo üzerinden seçim yapmak,
5, koyu renkli sütun,
3 seri panel,
3 panel x 400w = 1200 watt,
**Açık Devre Voltajı ( Voc )
Şarj kontrol cihazı giriş voltajı 161,7 > üzeri 200v,
**Maksimum Güç Voltajı ( Vmp )
Akü şarj kesim voltajı 110,7v altında değerler alınır.
–72, 48v 24v 12v tesisata uygun
–72v akü şarj kesme voltajı 86,6v
–110,7v panel voltajı 115,2v altında olduğu için 96v tesisata uygun değil
Şarj kontrol cihazı akü şarj akımı
–12v akü için 100 A – 125 A DC sigorta
–24v akü için 50 A – 60 A DC sigorta
–48v akü için 25 A – 30 A DC sigorta
Uygun tesisat 24v veya 48v tesisat.
Panel ile Şarj kontrol cihazı arası
–akım 10 A
–15 A DC sigorta

Aşağı bölümde sonuç bölümüne ait bilgilerin hesaplamaları, Detayları
bulunmaktadır.

Akü Kapasitesine göre Güç Hesaplama

*800w Panel Tesisatı Günlük Enerji Miktarı
800w x 5 = 4,000w/gün – 120kW /ay
800w x 6 = 4,800w/gün – 144kW /ay
800w x 7,2 = 5,760w/gün – 172kW /ay
*1200w Panel Tesisatı Günlük Enerji Miktarı
1200w x 5 = 6,000w/gün – 180kW /ay
1200w x 6 = 7,200w/gün – 360kW /ay
1200w x 7,2 = 8,640w/gün – 259kW /ay
*1600w Panel Tesisatı Günlük Enerji Miktarı
1600w x 5 = 8,000w/gün – 480kW /ay
1600w x 6 = 9,600w/gün – 576kW /ay
1600w x 7,2 = 11,520w/gün –345kW /ay
*2000w Panel Tesisatı Günlük Enerji Miktarı
2000w x 5 = 10,000w/gün – 300kW /ay
2000w x 6 = 12,000w/gün – 360kW /ay
2000w x 7,2 = 14,400w/gün – 432kW /ay
*2000w Panel Tesisatı Günlük Enerji Miktarı
2400w x 5 = 12,000w/gün – 360kW /ay
2400w x 6 = 14,400w/gün – 432kW /ay
2400w x 7,2 = 17,280w/gün – 518kW /ay

Güneş panelleri 2, 3, 4, 5, 6 adet panellerin seri bağlantı yapıldığında nelerin değiştiği tabloda görülmektedir.

*Güneş Panelleri seri bağlandığında panellerin gerilim toplamına eşit olacaktır.

*Güneş Panelleri paralel bağlandığında panellerin akım toplamına eşit olacaktır.

*Burada panel gerilimleri eşit olmasına dikkat edilmelidir.
Düşük gerilime ve akıma sahip panel diğer panellerin verimini düşürdüğü ifade edilmektedir.

PANEL GÜCÜ BELİRLEME
Panel 720w  30 A ( 24v )

600 A kapasiteli akü tesisatının şarj oranlarını hesaplamak
12v 24v 48v gerilimlerde Panel Gücü / yüzdeleri

                                  12v      24v     48v           

2×300 A / %10 = 60 A – 30 A    – 15 A  –  720 W Panel

2×300 A / %20 = 120 A – 60 A – 30 A  – 1440 W Panel

2×300 A / %30 = 180 A – 90 A – 45 A  – 2160 W Panel

2×300 A / %50 = 300 A – 150 A – 75 A – 3600 W Panel

Kurşun asit akü kullanılan tesisatlar.
( Life PO4 bataryalarda yüksek oranda şarj imkanı vardır )

Şarj akımı ayarı imkanı olmayan tesisatlar da akü kapasitesine göre, güneş paneli kapasitesi belirlenmelidir.
Akü Kapasitesi 24v 600A 7200w/h

Tabloda % 10 şarj oran ile 24v 600A akü kapasiteli devrede 60 A şarj akımına göre 720 w,

% 20 şarj oranı ile 24v 600A akü kapasiteli devrede 60 A şarj akımına göre 14400 w panel gücü ortaya çıkmaktadır.

600 A/h Akü gurubunun değişik panel gücünde % 10 şarj oranına göre akü şarj yüzdeleri.

Akü kurulu gücü 720 watt/saat   600 Ah kapasite

400w panel seçimi yapıldığında 24v 600A akü kapasiteli devrede 16,66A akım % 5,5 şarj seviyesinde olmaktadır
800w panel seçimi yapıldığında 24v 600A akü kapasiteli devrede 33,33A akım %11.11 şarj seviyesinde olmaktadır
1200w panel seçimi yapıldığında 24v 600A akü kapasiteli devrede 50 A akım %16.66 şarj seviyesinde olmaktadır.
1600w panel seçimi yapıldığında 24v 600A akü kapasiteli devrede 66,66A akım %22.22 şarj seviyesinde olmaktadır
2000w panel seçimi yapıldığında 24v 600A akü kapasiteli devrede 83,33A akım %27.77 şarj seviyesinde olmaktadır
2400w panel seçimi yapıldığında 24v 600A akü kapasiteli devrede 100 A akım %33,33 şarj seviyesinde olmaktadır.
1200 w panel tesisatı, 24v ve 600 Ah tesisat kurulduğunda, akü şarj oranı % 16,66 olmaktadır.

DÜŞÜK ŞARJ ve DEŞARJ DEĞER SEÇİMİ AKÜLERİ UZUN SÜRE KULLANIM DEMEKTİR.

Açık devre voltajı (Voc) 49v

Açık devre voltajı (Voc) = 49v
1 panel seri 49v – 53,9v > 100v girişli cihaz
2 panel seri 98v – 107,8v > 150v
3 panel seri 147v- 161,7v > 200v
4 panel seri 196v- 215,6v > 250v
5 panel seri 245v- 269,5v > 300v
6 panel seri 294v- 323,4v > 350v girişli şarj kontrol cihazı gerekli.
( Panelin açık Devre etiket gerilim değeri Paralel devrelerde voltaj sabit kalır, Seri devrelerde voltaj artar. )
Bu gerilim şarj kontrol cihazı giriş voltajını belirlemede kullanılır.
Soğuk havalarda panel geriliminin arttığı ve sıcak havalarda ve gölgelenmelerde geriliminin düştüğü,
Bu oranın % 20 ye kadar çıkabileceği ifade edilmektedir.
Şarj kontrol cihazı giriş voltajı, bu değerlerden en az ortalama %10 üzerinde olması ifade edilir.

Maksimum Güç voltajı (Vmp) = 41v

1 panel seri 41v – 36,9v – 28,8v Altı 24v-12v akü tesisatına uygun
2 panel seri 82v – 73,8v – 57,6v altı 48v- 24v- 12v
3 panel seri 123v – 110,7v -100v altı 96v
4 panel seri 164v – 147,6v -115-2v altı
5 panel seri 205v – 184,5v -172v altı
6 panel seri 246v – 221,4v -216v altı
Panelin maksimum Devre etiket gerilim değeri Paralel devrelerde voltaj sabit kalır, Seri devrelerde voltaj artar.
Bu gerilim Akü şarj voltajı için kullanılır.

Akü şarj kesim voltajı,

kurşun asit akülerde
12v AKÜ için    14,2 ile 14,4v
24v AKÜ için   28,4 ile 28,8v
48v AKÜ için   56,8 ile 57,6v
96v Akü için   113,6 ile 115,2 v
120v Akü için 142 v ile 144v
şarj voltajları bu voltajların üzerinde olması ifade edilir.

Kısa Devre Akımı ( Ioc )

Seri bağlı panellerde, panellerin düşük olan akımına eşittir. Panel akımlarının eşit olması önemlidir.
Değişik sayıda panel seri bağlandığında, panel ile şarj kontrol cihazı girişi arası oluşan akım ortaya çıkmaktadır.
1 panel seri Panel Devre akımı 10 A
2 panel seri Panel Devre akımı 10 A
3 panel seri Panel Devre akımı 10 A
4 panel seri Panel Devre akımı 10 A
5 panel seri Panel Devre akımı 10 A
6 panel seri Panel Devre akımı 10 A

Kurulan tesisata göre, devre akımların bir üst değerinde bir DC sigorta bağlanması gerekmektedir.
Bu sigortanın 2 kutuplu olması gerektiği ifade edilmektedir.
ANL tarzı olan sigorta seçiminde, devreyi kesme için 2 kutuplu devre kesici kullanılmalıdır.
Alt satıra inildiğinde panelin akü şarj akımları görülmektedir,
5, koyu renkli sütun
12v akü devrelerinde 100 A,
24v akü devrelerinde 50 A,
48v akü devrelerinde 25 A
panel şarj akımları oluşmaktadır.
Burada 100 A yüksek bir akım değerine sahip,
Böyle bir tesisatta 24 veya 48v devre kurulması daha uygundur.

360w Güneş panellerinde karışık bağlantısı nasıl yapılır? >>>>

360w Güneş panellerinde paralel bağlantısı nasıl yapılır? >>>>

Şarj Kontrol Cihazı ve Panel Özellikleri

Şarj kontrol cihazı giriş voltajı belirlenirken, hesaplanan değer üzerinde seçim yapılır. ( Voc )

Panel etiketinde yer alan ( Wmp ) Yük gerilimi, Akü şarj kesim voltaj üzerinde olması gerekir. Hesaplanan değer dikkate alınır.

Panel ile Şarj kontrol cihazı arasında sigorta ve kablo kesiti belirleme de; panel etiketinde yazan Kısa devre akımı ( Ioc ) değeri dikkate alınır. paralel bağlantılarda akım değeri artar, seri devrede sabit kalır.)

Şarj Kontrol Cihazı ( Voc )

1 panel –           53,9v > 100v girişli Cihaz
2 panel seri – 107,8v > 150v girişli Cihaz
3 panel seri – 161,7v > 200v girişli Cihaz
4 panel seri – 215,6v > 250v girişli Cihaz
5 panel seri – 269,5v > 300v girişli Cihaz
6 panel seri – 323,4v > 350v girişli Cihaz
Şarj kontrol cihazı Şarj Voltajı

Şarj kontrol cihazı Şarj Akımı

12-24-48v Devrelerde
*800w Panel Gücü
800 w / 12v = 66,66 A
800 w / 24v = 33,33 A
800 w / 48v = 16,66 A
*1200w Panel Gücü
1200 w / 12v = 100 A
1200 w / 24v = 50 A
1200 w / 48v = 25 A
*1600w Panel Gücü
1600 w / 12v = 133,33 A
1600 w / 24v = 66,66 A
1600 w / 48v = 33,30 A
*2000w Panel Gücü
2000 w / 12v = 166,66 A
2000 w / 24v = 83,33 A
2000 w / 48v = 41,66 A
*2400w Panel Gücü
2400 w / 12v = 200 A
2400 w / 24v = 100 A
2400 w / 48v = 50 A

 
Şarj Kontrol Cihazı Nasıl Kullanılır ve Seçimi
Güneş Enerjisinde Kullanılan Aküler

 

 

*Ürün katalog bilgilerini dikkate alınız

**Bu Bilgi ve Planlar Mühendislik Kontrolü Şartı ile Kullanılabilir. Aksi taktirde Tüm Sorumluluk Bunları Kullanan Kişiye Aittir

Solar Panel Serial Installation

400 W Solar Panel Installation   2-3-4-5-6 Pieces

SERIAL CONNECTION
Solar Panel Installation
800w-1200-1600-1600-2000w-2400w

CONCLUSION
Choosing from the table,
5, dark column,
3 series of panels,
3 panels x 400w = 1200 watts,
**Open Circuit Voltage (Voc)
Charge controller input voltage 161.7 > 200v,
**Maximum Power Voltage ( Vmp )
Values are taken below the battery charge cut-off voltage of 110.7v.
–72, 48v 24v 12v suitable for installation
–72v battery charge cut-off voltage 86.6v
–110.7v panel voltage is below 115.2v, so 96v is not suitable for installation
Charge controller battery charge current
– 100 A – 125 A DC fuse for 12v battery
– 50 A – 60 A DC fuse for -24v battery
–25 A – 30 A DC fuse for 48v battery
Suitable installation 24v or 48v installation.
Between Panel and Charge Controller
–current 10 A
–15 A DC fuse

Calculations of the information of the result section in the below section, Details
exists.

Power Calculation Based on Battery Capacity

*800w Panel Installation Daily Energy Amount
800w x 5 = 4,000w/day – 120kW /month
800w x 6 = 4,800w/day – 144kW/month
800w x 7.2 = 5,760w/day – 172kW/month
*1200w Panel Installation Daily Energy Amount
1200w x 5 = 6,000w/day – 180kW/month
1200w x 6 = 7,200w/day – 360kW/month
1200w x 7.2 = 8,640w/day – 259kW/month
*1600w Panel Installation Daily Energy Amount
1600w x 5 = 8,000w/day – 480kW /month
1600w x 6 = 9,600w/day – 576kW /month
1600w x 7.2 = 11,520w/day –345kW /month
*2000w Panel Installation Daily Energy Amount
2000w x 5 = 10,000w/day – 300kW/month
2000w x 6 = 12,000w/day – 360kW/month
2000w x 7.2 = 14,400w/day – 432kW/month
*2000w Panel Installation Daily Energy Amount
2400w x 5 = 12,000w/day – 360kW/month
2400w x 6 = 14,400w/day – 432kW /month
2400w x 7.2 = 17,280w/day – 518kW/month

The table shows what changes when the solar panels are connected in series with 2, 3, 4, 5, 6 panels.

*When Solar Panels are connected in series, it will be equal to the sum of the voltages of the panels.

*When Solar Panels are connected in parallel, it will be equal to the sum of the panels’ current.

* Here, the panel voltages should be equal.
It is stated that the panel with low voltage and current reduces the efficiency of other panels.

DETERMINING PANEL POWER
Panel 720w 30 A ( 24v )

Calculating the charge rates of the 600 A capacity battery installation
Panel Power / percentages at 12v 24v 48v voltages

12v 24v 48v

2×300 A / 10% = 60 A – 30 A – 15 A – 720 W Panel

2×300 A / 20% = 120 A – 60 A – 30 A – 1440 W Panel

2×300 A / 30% = 180 A – 90 A – 45 A – 2160 W Panel

2×300 A / 50% = 300 A – 150 A – 75 A – 3600 W Panel

Installations using lead acid batteries.
(Life PO4 batteries have a high rate of charge)

In installations without the possibility of charging current adjustment, the capacity of the solar panel should be determined according to the battery capacity.
Battery Capacity 24v 600A 7200w/h

In the circuit with a battery capacity of 24v 600A with 10% charge rate in the table, 720 w according to 60 A charging current,

In the circuit with a battery capacity of 24v 600A with a charge rate of 20%, 14400 w panel power emerges according to the 60 A charging current.

Battery charge percentages of 600 A/h battery groups according to 10% charge rate at different panel power.

Battery installed power 720 watts/hour 600 Ah capacity

When 400w panel is selected, 16.66A current is at 5.5% charge level in the circuit with 24v 600A battery capacity.
When 800w panel is selected, 33.33A current is at 11.1% charge level in the circuit with 24v 600A battery capacity.
When 1200w panel is selected, 50 A current is at 16.66% charge level in the circuit with 24v 600A battery capacity.
When 1600w panel is selected, 66.66A current is at 22.22% charge level in the circuit with 24v 600A battery capacity.
When 2000w panel is selected, 83.33A current is at 27.77% charge level in the circuit with 24v 600A battery capacity.
When 2400w panel is selected, 100 A current is at 33.33% charge level in the circuit with 24v 600A battery capacity.
When 1200 w panel installation, 24v and 600 Ah installation is installed, the battery charge rate becomes 16,66%.

LOW CHARGE AND DISCHARGE VALUE SELECTION MEANS LONG TIME USE OF BATTERIES.

Open circuit voltage (Voc) 49v

Open circuit voltage (Voc) = 49v
1 panel serial 49v – 53.9v > 100v input device
2 panel series 98v – 107.8v > 150v
3 panel series 147v- 161.7v > 200v
4 panel series 196v- 215.6v > 250v
5 panel series 245v- 269.5v > 300v
6 panel serial 294v- 323.4v > 350v input charge controller is required.
( Panel is open Circuit label voltage value. Voltage remains constant in parallel circuits, voltage increases in series circuits. )
This voltage is used to determine the charge controller input voltage.
Panel voltage increases in cold weather and decreases in hot weather and shadows,
It is stated that this rate can go up to 20%.
It is expressed that the charge controller input voltage is at least 10% above these values on average.

Maximum Power voltage (Vmp) = 41v

1 panel serial 41v – 36.9v – 28.8v Suitable for six 24v-12v battery installations
2 panel series 82v – 73.8v – 57.6v below 48v- 24v- 12v
3 panel serial 123v – 110.7v -100v below 96v
4 panel serial 164v – 147.6v -115-2v below
5 panel series 205v – below 184.5v -172v
6 pa

 

How to Use and Select a Charge Controller

Batteries Used in Solar Energy

 

 

*Please consider the product catalog information

**This Information and Plans Can Be Used With Engineering Control Condition. Otherwise, all responsibility belongs to the person using them.