Elektrik Neden Çarpar?/Why Does Electricity Hit?

Nötr Hattında Neden Elektrik Yoktur?

Alternatif akımda fazlarda elektrik var, nötrde elektrik görünmüyor olması merak edilmektedir.
Bunun en önemli faktörü işletme topraklamasının var olmasıdır.
İşletme topraklamaları hayati öneme sahiptir.
Trafolarda yıldız noktasının işletme topraklaması ile toprağa bağlanmaktadır.
Kontrol kalemi ile prizdeki faz ayağına dokunulduğuda enerji, kontrol kalemi ve kişi üzerinden toprağa akar.
Toprağa akan bu enerji toprak üzerinden işletme topraklamasına ve oradan trafonun yıldız noktasına ulaşmış olur.
Bu aradaki voltaj farkı 220v olduğu için kontrol kalemi yanar.
Bu işlem nötr kullanmasak bile, topraklama üzerinden yine 220v okunmuş olur.
Kontrol kalemini prizin nötr ayağına dokunulduğunda ise;
dolaylı olarak işletme topraklaması olduğu için arada gerilim oluşmaz.
Gerilim oluşmadığı için kontrol kalemi de yanmaz.
Aslında elimizde 3 fazlı bir trafoda 3 adet bobin, 6 adet elektrik ayağı var olarak düşünülebilir.
Bobinlerin birer uçlarını birleştirip topraklamaya bağlandığında işletme topraklaması olmuş olmaktadır.
Bu uçlar nötr olmaktadır.Geriye kalan 3 bobin ucu 3 fazı oluşturur.
Kontrol kaleminde elektrik görülmeyen birleşik toprağa bağlanmış uçlardır.
Bu uçlar toprağa verilmemiş olsa 6 uçtada kontrol kalemi ile elektrik görünmez.
Kimsede normal şartlarda elektriğe çarpılmaz.
Esas problem anormal şartlarda oluşur.
Bu trafo üzerinde çalışan bir cihaz üzerinden toğrağa kaçak oluşur ise;
karşı 2 fazdan birisine dokunan kişi 220v yerine 380v ile çarpılır.
Bu yüzden trafoların yıldız noktaları topraklanır ve bunun adı işletme topraklamasıdır.
TRAFOLARDA iŞLETME TOPRAKLAMASI ÇOK ÖNEMLİDİR.

Topraklama yapılmazsa ne olur ? 

Topraklama Nedir, Nasıl Çalışır?

Nötr Hattında Elektrik Olur mu?

 

 

Lütfen uygulamalarda uzmanından destek alınız.

Why Is There No Electricity In The Neutral Line?

It is curious that there is electricity in the phases in alternating current, there is no electricity in the neutral.
The most important factor for this is the existence of the enterprise grounding.
Business grounding is vital.
In transformers, it is connected to the ground with the operational grounding of the star point.
When the phase leg of the socket is touched with the control pen, the energy flows to the ground through the control pen and the person.
This energy flowing to the ground reaches the operating ground through the ground and from there to the star point of the transformer.
The control pen lights up because the voltage difference is 220v.
Even if we do not use neutral in this process, 220v is still read over the ground.
When the neutral foot of the socket is touched with the control pen;
Since it is indirectly grounded in the operation, no voltage occurs in between.
Since voltage is not formed, the control pen does not burn either.
In fact, a 3-phase transformer can be thought of as having 3 coils and 6 electrical legs.
When the ends of the coils are combined and connected to the grounding, operational grounding is achieved.
These ends become neutral. The remaining 3 coil ends form 3 phases.
These are the terminals connected to the combined ground, where no electricity is seen in the control pen.
If these ends are not grounded, electricity will not appear with the control pen at 6 ends.
Nobody gets electrocuted under normal conditions.
The main problem occurs in abnormal conditions.
If there is a leakage to the ground through a device working on this transformer;
The person touching one of the opposite 2 phases is multiplied by 380v instead of 220v.
Therefore, the star points of the transformers are grounded and this is called operational grounding.
OPERATING EARTHING IS VERY IMPORTANT IN TRANSFORMERS.

 What happens if grounding is not done?

 What is Grounding, How Does It Work?

 Is There Electricity In The Neutral Line?

 

 

Please get support from an expert in applications.

Nötr Hattında Neden Elektrik Yoktur / Why Is There No Electricity In The Neutral Line?

Topraklama Çarpılmayı Nasıl Önler? / How Does Grounding Prevent Distortion?