Fatih Gezilecek Yerler İstanbul

Fatih Gezilecek Yerler

Eminönü Haritası
Eminönü Gezilecek Yerleri 

Rüstem Paşa Camii
Baba Cafer Türbesi
Hilye-i Şerif ve Tesbih Müzesi
Ahi Çelebi Cami
Çandarlı Zade Atik İbrahim Paşa Camii
Bezzazi Cedit Cami
Kaptanı Derya İbrahim Paşa külliyesi
Beyazıt Kulesi
Beyazıt Meydanı
Beyazıt CamiiMercan Ispark Katlı Otopark
Beyazıd Meydanı Otoparkı

Beyazıt Meydanı Haritası >>>
Beyazıt Meydanı Gezilecek Yerler 
Beyazıt Camii
Beyazıt Meydanı
Seyyid Hasan Paşa Medresesi
Selçuk Sultan Türbesi
Eski Saray
Sultan 2. Beyazıd Veli Türbesi
Mustafa Reşid Paşa Türbesi
Sahhaflar Çarşısı Çınar Altı
Beyazıt Devlet Kütüphanesi
II Bayezid Türk Hamam Kültürü MüzesiMercan Ispark Katlı Otopark>>
Şirin Katlı Otopark>>

Sultan Ahmet Meydanı

Süleymaniye Camii Haritası >>>
Süleymaniye Camii Gezilecek Yerler

Süleymaniye Camii
–Hürrem Sultan Türbesi
–Kanuni Sultan Süleyman Türbesi
–Süleymaniye Hamamı
–Süleymaniye Rabi Medresesi
Mimar Sinan Türbesi
Kilise Camiİspark- Hobyar>>>
İspark Otopark>>>

Sirkeci Haritası >>>
Sirkeci Gezilecek Yerler
Yeni Cami
Mısır Çarşısı
Hünkar Kasrı
Türkiye İş Bankası Müzesi
Valide Sultan Çeşmesi
Hatice Turhan Sultan Türbesi
Sultan I. Abdülhamit Türbesi
Sirkeci Doğubank İş Hanı
İstanbul Demiryolu Müzesiİspark Otopark- Cankurtaran
Sultanahmet Otopark>>>
Aydın Otopark>>>

Topkapı Sarayı  Haritası >>>
Çinili Köşk Gezilecek Yerler

Alay Köşkü
Eski Şark Eserleri Müzesi
Deavi Kasrı
İstanbul Arkeoloji Müzeleri
Çinili Köşk Müzesi
Müze Mağazası
Darphane-i Amire
Topkapı Sarayı Müzesi
Aya İrini

Gülhane Parkı

Gülhane Parkı Haritası >>>
Gülhane Parkı Gezilecek Yerler
Alay Köşkü
Gülhane Parkı
Gülhane Parkı Çeşmesi
Topkapı Sarayı Harem
İstanbul Türbeler Müzesi
Gotlar Sütunu
İstanbul Demiryolu Müzesi
Sur-U Sultani
İslam Bilim ve Teknoloji Tarihi Müzesi

Sarayburnu Haritası >>>
Sarayburnu Gezilecek Yerler
Aya İrini
Hodegon Monastery
İstanbul Türbeler Müzesi
Bosporus Strait
Sarayburnu Aile Çay Bahçesi
Atatürk Anıtı
Bizans Surları

Ahırkapı Haritası >>>
Ahırkapıda Gezilecek Yerler

Bizans Surları
Filantropos Kilisesi Kalıntıları
İncili Köşk
Ahırkapı Feneri Çeşmesi
Ahırkapı Sis Düdük ve Feneri
Cankurtaran Parkı
İshak Paşa Camii
Ayasofya Hürrem Sultan Hamamıİspark Otopark- Cankurtaran
Küflü Otopark >>>
Aydın Otopark>>>
Sultanahmet Otopark>>>

Cafer Ağa Medresesi Haritası >>>
Cafer Ağa Medresesi Gezilecek Yerler

Bâb-ı Âli
Topkapı Müzesi Alay Köşkü
Gülhane Parkı Çeşmesi
Hamidiye Çeşmesi ve Sebili
Zeynep Sultan Camil
Alemdar Mustafa Paşa Kabri
Ayasofya Üçyüzlü Çeşmesi
Cafer Ağa Medresesi
Yerebatan Sarnıcı
Ayasofya Müzesi 

Ayasofya Müzesi 360 

Ayasofya Müzesi  Haritası >>>
Ayasofya Gezilecek Yerler

Ayasofya Müzesi 
Hagia Sophia Fountain
Sultan 1. Mustafa ve Sultan İbrahim Türbesi
Şehzadeler Türbesi
Sultan 3. Mehmed Türbesi
Sultan 2.Selim Türbesi
Avrupa Yakası
Sultan 3. Ahmed Çeşmesi
Halı Müzesi

Cağaloğlu   Haritası >>>
Cağaoğlu Gezilecek Yerler
Yerebatan Sarnıcı
Hacı Beşir Ağa Çeşmesi
Yerebatan Sarnıcı Su Terazisi
Milyon Taşı
Cevri Kalfa Çeşmesi
Cağaloğlu Hamamı
Hasan Paşa Medresesiİspark Otopark- Cankurtaran
Küflü Otopark >>>
Aydın Otopark>>>
Sultanahmet Otopark>>>

Halı Müzesi Haritası >>>
Halı Müzesi Gezilecek Yerler
Halı Müzesi
Sultan 3. Ahmed Çeşmesi 
Abdurrahman Şami Türbesi
Haseki Hürrem Sultan Çeşmesi
Mehmet Efendi Medresesi
İbrahim Han Sebili 
Hürrem Sultan Hamamı

Sultan Ahmet Camii 

Sultan Ahmet Camii Haritası >>>
Sultanahmet Gezilecek Yerler
Büyük Saray Mozaikleri Müzesi
Arasta Hamamı
Vakıflar Kilim Müzesi
Sultan Ahmet Camii
Sultan Ahmet Camii Çeşmesi
İskender Paşa Sıbyan Mektebi
Tar
ihi Şifa Hamamı  
Örme Dikilitaş
Theodosius Dikilitaşı

Sultan Ahmet Meydanı  Haritası >>>
Alman Çeşmesi Gezilecek Yerler
Türk ve İslam Eserleri Müzesi
Theodosius Dikilitaşı
Cumhuriyet Müzesi
Alman Çeşmesi
Sultan I.Ahmed Türbesi 
Sultanahmet Vakfı
Firuz Ağa Camii
Binbirdirek Sarnıcı
Keçecizade Fuat Paşa Cami
Keçecizade Fuad Paşa TürbesiKüflü Otopark >>>
İSPARK Çemberlitaş Otoparkı
Beyazıd Meydanı Otoparkı

Çemberlitaş Gezisi

Çemberlitaş  Haritası >>>
Çemberlitaş Gezilecek Yerler
Keçecizade Fuat Paşa Cami
Şerefiye Sarnıcı
Köprülü Kütüphanesi
Sultan II. Mahmut Türbesi
Tezveren Dede Turbesi
Cemiyeti Basın Müzesi
Çemberlitaş Hamamı
Çemberlitaş Sütunu
Atik Ali Paşa Cami
Nuruosmaniye Camii
—-Medrese
—-Hünkâr Kasrı
—-Türbe
—-Kütüphane
—-Aşhane-İmaret
—-Çeşme 


Sultanahmet Otopark>>>
Aydın Otopark>>>

Yenikapı Gezilecek Yerler

Yenikapı Haritası >>>
Küçük Ayasofya Gezilecek Yerler

Keçecizade Fuat Paşa Cami
Sokullu Mehmet Paşa Camii 
Küçük Ayasofya
Şahsuvar Bey Cami
Kumkapı Surp Harutyun Kilisesi
İstanbul Fotoğraf Müzesi
Rum Ortodoks Kilisesi

Kumkapıı Haritası >>>
Kumkapı Gezilecek Yerler

Rum Ortodoks Kilisesi
İbrahim Paşa Muhsine Hatun Camii
Nişancı Mehmet Paşa Camii
Tarihi Nişanca Hamamı
Halil Çevkan Çeşmesi
Ermeni Patrikhanesi
Kumkapı Meryem Ana Patriklik Kilisesi
Pertevniyal Valide Sultan Camii


Aksaray Tarihi Yerler

Aksaray Haritası >>>
Aksaray Gezilecek Yerler
Pertevniyal Valide Sultan Camii
Laleli Camii, Kemal Paşa
3.Selim türbesi
Saraçhane Arkeoloji Parkı
Eski İstanbul’un Merkezi
Damat  İbrahim Paşa Camii
Şehzade Mehmet Türbesi
Şehzade Camii

Laleli Haritası >>>
Laleli Gezilecek Yerler

Şehzade Camii
Şehzadebaşı Su Terazisi
Destari Mustafa Paşa Türbesi
Burmalı Mescit Camii
Şehzade Mehmet Medresesi
Bozdoğan Su Kemeri

Laleli Tarihi Yerler

Laleli Haritası>>>
Fatih Camii Gezilecek Yerler

Bozdoğan Su Kemeri
Fatih Sultan Mehmet Anıtı
İtfaiye Müzesi
Gazanfer Ağa Türbesi
Gazanfer Ağa külliyesi
Teyyare Şehitleri Anıtı

Fâtih Camii ve Külliyesi >>>
—-Fatih Camii
—-Fatih Sultan Mehmet Türbesi
—-Gülbahar Hatun Türbesi
—-Nakşidil Vâlide Sultan Türbesi
—-Abidin Paşa Türbesi
—-Fatih Camii Çeşmeleri
—-Fatih Medresesi Çeşmesi
—-Muvakkithâne


Balat Tarihi Yerler

Yavuz Sultan Selim Külliyesi  Haritası >>>
Fatih Camii Külliyesi
Kovacı Dede Camii
Ahmet İzzet Efendi Türbesi
Aspar Sarnıcı
Yavuz Sultan Selim Külliyesi 
—-Yavuz Sultan Selim Han Türbesi
—-Yavuz Sultan Selim Camii
—-Ayşe Hafsa Sultan Türbesi
—-Abdülmecid Han Türbesi
—-Şehzadeler Türbesi
Hırka-i Şerif Camii

Balat Haritası >>>
Haliç Gezilecek Yerler

Aya Yorgi Rum Patrikhane Kilisesi
Haliç Surları
Balat Ahrida Sinagogu
Bulgar Ortodoks Kilisesi
Meryem Ana Kanlı Kilise
Fethiye Camisi ve Müzesi 
Hirâmi Ahmed Paşa Camii
Mehmet Ağa Camii

Balat Haritası >>>
Kariye Müzesi Gezilecek Yerler

Mehmet Ağa Camii
Hirâmi Ahmed Paşa Camii
Kariye Müzesi
Kefevi Cami
Tekfur Sarayı Müzesi
Blaherne Sarayı
Hz. Şu’be Türbesi
Vlaherna Meryem Ana Kilisesi
Savaklar Çeşmesi
Mihrimah Sultan Camii

Karagümrük Haritası >>>
Karagümrük Gezilecek Yerler
Mihrimah Sultan Camii
Nûreddîn-i Cerrâhî  Türbesi
Evranos Dede Türbesi
Semiz Ali Paşa Medresesi
Hattat KazaskerMustafa Rakım Türbesi
Vasat Atik Alipaşa Camii
Hırka-i Şerif Camii
Hürrem Çavuş Cami ve Külliyesi
Şah-ı Huban Hatun Türbe Ve Külliyesi
Molla Fenari İsa Camii


Haseki Tarihi Yerler

Cerrahpaşa Haritası >>>
Fındıkxade Gezilecek Yerler
Davutpaşa Camii
Davutpaşa Medresesi
Davut Paşa Çeşmesi
Tarihi Rum Ortodoks Kilisesi
Tarihi Bekir Paşa Camii
Haseki Sultan Camii
Başçı Mahmut Camii
Çukurbostan Semt Parkı

Topkapı Haritası >>>
Samatyada Gezilecek Yerler

Mihrimah Sultan Camii
Oruç Baba Türbesi
Panorama 1453 Tarih Müzesi
Merkezefendi Camii
Yenikapı Mevlevihanesi
Sümbül Efendi Camii
Surp Kevork Ermeni Kilisesi
Samatya Kilisesi
Yedikule Hisarı Camii
Yedikule Zindanları MüzesiYürüyüş & Bisiklet Turizmi 
—Yürüyüş

—Bisiklet

İstanbul Fatih’te Görülmesi gereken yerler hakkında, harita ve resimler sayesinde ön bilgiye sahip olabilirsiniz.

[pt_view id="727a8bfub6"]