Karavan Kampında Elektrik Beslemesi / Electricity Supply in Caravan Camp

Karavan Kampında Topraklamanın Önemi

Karavan kamplarında şebekeden beslemelerde topraklama hattının olup olmadığına dikkat edilmelidir.
Topraklama hattının olması yetmez, verimli çalışıp çalışmadığı da önemlidir.
Enerji alınan panoda Kaçak akım rölesi muhakkak olmalıdır.
Kısa devre veya aşırı akıma önlem olarak uygun sigorta olmalıdır.
3×2,5 mm2 Seyyar kablo üzerine uygun sigorta akımı 16A üzerinde olmamalıdır.
Seyyar kablo uzunluğu 15-20 metreden uzun olmamalıdır.

Karavanda Kaçak Akım Rölesi öncesinde araç gövdesine yoğuşmadan kaynaklı veya
başka bir nedenle kaçak oluşursa, şebeke üzerindeki kaçak akım rölesi enerjiyi keser.
Böyle bir arıza durumunda araç gövdesine dokunulması ile can güvenliği için tehlike oluşacaktır.
Kaçak akım rölesi yoksa veya röle çalışmaz ise seyyar kablonun uzunluğuna bağlı olarak
sigortanın açamadığı düzeyde aşırı akım oluşabilir.
Bu aşırı akım, hat üzerinde en zayıf noktayı arar ve bu noktada hasar oluşturur.

Karavan dış elektrik beslemesi tek parça seyyar kablo ile yapılmalıdır.
Karavanı şebekeden beslerken ortak seyyar kablo kullanılmamalıdır.
Kamp alanlarında şebekeden enerji alınıyor düşüncesi ile aşırı yük kullanılmamalıdır.

Topraklama Nedir, Nasıl Çalışır?

Topraklama yapılmazsa ne olur ?

 

 

Lütfen bu konuda uzmanından bilgi alınız.

The Importance of Grounding in a Caravan Camp

In caravan camps, attention should be paid to whether there is a grounding line in the feeds from the mains.
Having a grounding line is not enough, it is also important whether it works efficiently or not.
Residual current relay must be in the energized panel.
There should be a suitable fuse as a precaution against short circuit or over current.
The fuse current on the 3×2,5 mm2 mobile cable should not exceed 16A.
The mobile cable length should not be longer than 15-20 meters.

Caused by condensation on the vehicle body before the Residual Current Relay in the Caravan or
If leakage occurs for any other reason, the residual current relay on the network cuts the energy.
In the event of such a malfunction, touching the vehicle body will result in a danger to life safety.
If there is no residual current relay or the relay does not work, depending on the length of the mobile cable.
Overcurrent may occur at a level that the fuse cannot open.
This overcurrent seeks the weakest point on the line and causes damage at that point.

The caravan external power supply should be made with a single piece of mobile cable.
When powering the caravan from the mains, a common mobile cable should not be used.
Overload should not be used with the thought of getting energy from the mains in the camping areas.

 

 What is Grounding, How Does It Work?

What happens if grounding is not done?

 

Please get information from an expert on this subject.

Karavan dış elektrik beslemesi tek parça seyyar kablo / Caravan external power supply one piece mobile cable