Karavanda 2 Kutuplu Sigorta ( 2P ) / 2 Pole Fuse in Caravan (2P)

Karavanda 2P AC Sigorta
2P DC Fuse in Caravan
Karavanda 2P DC Sigorta
2P AC Fuse in Caravan

Karavan için 2 Kutuplu Sigorta ( 2P )

Karavan elektrik tesisatlarında genellikle tek kutuplu sigortalar tercih edilmektedir.
Karavanda kullanılması gereken sigorta ve anahtarlar 2 kutuplu olması uygun olur.
Tesisat 1P sigortalı yapılsa bile İnverter 220v tarafına muhakkak 2 kutuplu termik manyetik otomatik veya 2 kutuplu otomatik termik sigorta kullanılmalıdır.
2P otomatik sigorta yerine 2 bağımsız sigorta veya 2 girişli olan 1P+N olarak adlandırılan sigortalar kesinlikle kullanılmamalıdır.
2P Termik manyetik otomatik sigorta yerine eriyen telli sigorta kullanılmamalıdır.
Kullanılacak sigorta, termik manyetik veya termik otomatik sigorta olmalıdır.
1P+N sigortalar sabit tesisatlarda kullanıma uygundur. ‘’N’’ kontak ayağı olduğu için üzerine faz gelebilir, buda istenmeyen durumdur.
Karavanlarda kullanılacak Prizler, cihazların akımı dikkate alınarak 16A, 10A, 6A ve tercihen alıcı akımına göre 1A – 2A – 4A tercih ederek sigortalanabilir.

 

Ürün katalog bilgisini dikkate alınız.

2 Pole Fuse for Caravan (2P)

Single pole fuses are generally preferred in caravan electrical installations.
It would be appropriate if the fuses and switches used in the caravan are 2-pole.
Even if the installation is made with a 1P fuse, a 2-pole thermal-magnetic automatic or 2-pole automatic thermal fuse must be used on the Inverter 220v side.
2 independent fuses or 2-input fuses called 1P+N should never be used instead of a 2P automatic fuse.
A fusible wire fuse should not be used instead of a 2P thermal magnetic automatic fuse.
The fuse to be used must be a thermal magnetic or thermal automatic fuse.
1P+N fuses are suitable for use in fixed installations. Since it is the “N” contact leg, phase may come on it, which is undesirable.
Sockets to be used in caravans can be insured with 16A, 10A, 6A, taking into account the current of the devices, and preferably 1A – 2A – 4A according to the receiver current.


Please take into account the product catalog information.