Karavanda 220 volta DİKKAT!!! / ATTENTION to 220 volts in the caravan!!!

Karavan kampında 220v elektrik beslemesi

Karavan şebekeden beslenirken faz ve nötr uçları yer değiştirebilir.
Karavan elektrik tesisatında fazın yer değiştirmesi çok önemlidir.
Karavan elektrik tesisatı yapılırken bu yer değiştirmeler dikkate alınmalıdır.
Karavan elektrik tesisatları, evlerde olduğu gibi sabit tesisat değildir.
Faz ve nötrün yer değişmesi her zaman olasıdır.
Karavan elektrik tesisatı bu değişiklikler dikkate alınarak yapılmalıdır.
Dikkate alınmadan yapılan tesisatlarda cihazların çalışıp
çalışmadığından önce, can güvenliği açısından tehlikeler oluşur.
Günlük evde kullanılan cihazların bazılarında fazın bir girişe bağlanması istenebilir.
Geri kalan bütün cihazların çalışması için, fazın hangi uçtan girdiğinin önemi yoktur.
Fazın karavan tesisatında Nötr hattı üzerine gelmesi çok büyük tehlike oluşturur.


Dikkat edilecekler nelerdir?

Cihazlar çalışıyor sorun yoktur denemez.
Fazın yer değiştirmesinin önemi yapılan tesisata bağlıdır.
Karavanlarda 220v elektrik tesisatı tek kutup yerine 2 kutuplu tesisat yapılması gerekir.
Kullanılacak sigorta ve anahtarlar 2 kutuplu olmalıdır.
2 kutuplu tesisat yapmayıp, doğru fazı doğru yere bağlamanın
önlemini, kişilerin manuel kontrolüne bırakmak yanlış olur.
Tek kutup sigorta kullanılan karavan elektrik tasisatında,
sigorta nötr hattı üzerine geldiğinde neler olabilir?
Böyle bir durumda tesisat üzerinde sigorta yok demektir.
Kısa devre durumunda sigorta var gibi düşünülebilir, sigorta normal çalışabilir.
Bu tesisatta esas tehlike bir delinme oluşması durumunda oluşacaktır.
Elektrik tesisatlarında kısa devreden ziyade,dirençli delinmeler tehlikelidir.

 

Kaçak Akım Rölesi Seçerken Nelere Dikkat Edilmeli?
Karavanda AC Sigorta DC Sigorta Yerine Kullanılır mı?
Karavanlarda Tek Kutuplu (1P), 2 Kutuplu (2P) ve 1P+N sigortalar

 

 

 

Lütfen Ürün katalog bilgilerini dikkate alınız.
Bu bilgiler kullanılamaz, uygulama yapılamaz.

220v electricity supply in caravan camp

While the caravan is powered from the mains, the phase and neutral terminals can be swapped.
The displacement of the phase is very important in the caravan electrical installation.
These displacements should be taken into account when electrical installation of the caravan.
Caravan electrical installations are not fixed installations like in homes.
It is always possible for phase and neutral to change places.
Caravan electrical installation should be done taking into account these changes.
Operation of devices in installations made without consideration
before it does not work, there are dangers in terms of life safety.
In some of the devices used in the daily household, it may be desirable to connect the phase to an input.
For all other devices to work, it does not matter from which end the phase enters.
It is very dangerous for the phase to come over the Neutral line in the caravan installation.
The devices are working, there is no problem.
The importance of phase displacement depends on the installation.
In caravans, 220v electrical installation should be made with 2 poles instead of a single pole.
The fuses and switches to be used must be 2-pole.
Do not make 2-pole installation, connect the right phase to the right place.
It would be wrong to leave the precautionary measure to the manual control of people.
In the caravan electrical installation where single pole fuse is used,
What can happen when the fuse hits the neutral line?
In such a case, there is no fuse on the installation.
In case of short circuit, it can be considered as a fuse, the fuse can work normally.
The main danger in this installation will be in the event of a rupture.
Resistive punctures are more dangerous than short circuits in electrical installations.

 

What Should Be Considered While Choosing a Residual Current Relay?

Is AC Fuse Used Instead of DC Fuse in Caravan?

Single Pole (1P), 2-Pole (2P) and 1P+N fuses in caravans

 

 


Please consider the product catalog information.
This information cannot be used, application cannot be made.

Karavan inverter ve dış elektrik tesisatı