Karavanda Güneş Paneli Ölçümü Nasıl Yapılır? / Caravan How is Solar Panel Measurement Made?

Güneş Paneli Voc Nedir?
What is Solar Panel Voc?

Güneş Paneli Voc Açık Devre Voltajı Nedir ?

Güneş enerji sistemi üzerinde ölçüm yaparken Şarj kontrol cihazı girişinde ölçülen değer yanıltabilir.
Şarj kontrol cihazı tetiklenmemiş ise yani iletime geçmemiş ise ölçülen değer panelin açık devre voltajı olacaktır.
Açık devre voltajını ölçmek için, güneş panelinden gelen uçlar sökülerek ölçüm yapılması daha uygun olur.
Şarj kontrol akü çıkışından akülere giden hat gerilimi maksimum güç voltajı (Vmp) voltajıdır.
Aküleri şarj edecek olan gerilim maksimum güç voltajıdır. Akım ise (Imp) maksimum yük akımıdır.
Maksimum güç voltajını ölçebilmek için, panelden gelen kabloların şarj kontrol cihazına bağlı olması ve
( Vmp ) Doğru ölçüm yapabilmek için Şarj kontrol cihazının iletime geçmiş olması önemlidir.
Şarj kontrol cihazı çıkışında tam yük bağlıyken Ölçülen bu değer maksimum güç voltajıdır.
Ölçülen akımda yük akımıdır.
Ölçülen akım ve gerilim değerleri çarpıldığında panelden alınan watt (Pmax) olarak güç miktarıdır.
Ölçüm yapılan ortam STC şartlarına uygunluk varsa, panelin etiket değerlerine yakın değerler oluşur.
Güneş enerjisi sistemlerinde, panel sıcaklık artışı ile Vmp maksimum güç voltajının düşmesi
nedeniyle oluşacak sistem verim kayıplarına dikkat edilmesi gerekir.
Panel Sıcaklığının düşmesi sonucu Voc açık devre voltajı artışı nedeniyle,
şarj kontrol cihazının panel giriş voltajı dikkate alınmalıdır.
STC sıcaklık kriteri 25 santigrad altı düşüş, 25 santigrad üzeri artış olarak değerlendirilir,
Panel etiketinde her bir derece sıcaklık etkileri verilmektedir.


Ürün katalog bilgilerini dikkate alınız.

What is Solar Panel Voc Open Circuit Voltage?

While measuring on the solar energy system, the measured value at the charge controller input may be wrong.
If the charge controller is not triggered, that is, it does not transmit, the measured value will be the open circuit voltage of the panel.
In order to measure the open circuit voltage, it is more convenient to measure by removing the leads from the solar panel.
The line voltage from the charge control battery output to the batteries is the maximum power voltage (Vmp) voltage.
The voltage that will charge the batteries is the maximum power voltage. The current (Imp) is the maximum load current.
In order to measure the maximum power voltage, the cables coming from the panel must be connected to the charge controller and
( Vmp ) In order to be able to measure correctly, it is important that the charge controller is transmitting.
Measured with full load connected at the charge controller output, this value is the maximum power voltage.
The measured current is the load current.
It is the amount of power taken from the panel in watts (Pmax) when the measured current and voltage values are multiplied.
If the measurement environment complies with the STC conditions, values close to the label values of the panel occur.
In solar energy systems, the decrease of the maximum power voltage Vmp with the increase of the panel temperature
It is necessary to pay attention to the system efficiency losses that will occur due to
Due to the increase of the open circuit voltage Voc as a result of the decrease of the Panel Temperature,
The panel input voltage of the charge controller must be taken into account.
STC temperature criterion is evaluated as a decrease below 25 centigrade, an increase above 25 centigrade,
The temperature effects of each degree are given on the panel label.


Please consider the product catalog information.