Karavanda İnverter Nasıl Seçilir /How To Choose Inverter In Caravan

Akü Kapasite ve İnverter Gücü Hesaplama

1 Proje kodu H Hat akımı. K Kurulu Akü kapasitesi, 12 ve 24v kurulacak tesisatta güç kapasitesi hesaplanmıştır.


2 Kurulacak tesisat voltajı

3 Kurulacak tesisat akü toplam akım kapasitesi

4 Kurulacak tesisat toplam güç kapasitesi

5 Kurulacak tesisatta çekilecek en fazla akımı belirtir. En yüksek sigorta akımını belirlemeye yarar. Kablo kesiti, devre kesici ve diğer malzemeler bu akım değerine göre seçildiği için buna göre tesisat yapılmalıdır.

6 Kurulacak tesisatta aküleri % 50 (DOD) akım kapasite kullanılmasına göre hesaplanmış güç miktarı. NOT: Akü ömrü yaklaşık yarıya düşer

7 Kurulacak tesisatta aküleri % 33,3 (1/3 DOD) akım kapasite kullanılmasına göre hesaplanmış güç miktarı. NOT: Akü ömrü yaklaşık 1/3 düşer

8 Kurulacak tesisatta aküleri % 66,66 (2/3 DOD) akım kapasite kullanılmasına göre hesaplanmış güç miktarı. NOT: Akü ömrü yaklaşık 2/3 düşer

9 Kurulacak tesisattan; akü taplam akım kapasitesinin 1/3 oranında çekilecek akım miktarı. Bu akım, tesisatta 1/3 oranına göre inverteri belirlemede yardımcı olacaktır. Yüksek akım çekilmesi akü ömrünü düşürür.

10 Kurulacak tesisatta; akü taplam akım kapasitesinin 1/3 oranında çekilecek akım miktarına göre inverterin gücünü belirlemede yardımcı olacaktır. Yüksek güç çekilmesi akü ömrünü düşürür.

11 Kurulacak tesisattan; akü taplam akım kapasitesinin 1/2 oranında çekilecek akım miktarı. Bu akım, tesisatta 1/2 oranına göre inverteri belirlemede yardımcı olacaktır. Yüksek akım çekilmesi akü ömrünü düşürür.

12 Kurulacak tesisatta; akü taplam akım kapasitesinin 1/2 oranında çekilecek akım miktarına göre inverterin gücünü belirlemede yardımcı olacaktır. Yüksek güç çekilmesi akü ömrünü düşürür.

 

 

 

 

Ürün katalog bilgilerini dikkate alınız
Bu Bilgi ve Planlar Mühendislik Kontrolü Şartı ile Kullanılabilir. Aksi taktirde Tüm Sorumluluk Bunları Kullanan Kişiye Aittir

Battery Capacity and Inverter Power Calculation

1 Project code H Line current. K Installed Battery capacity, 12 and 24v power capacity in the installation to be installed were calculated.


2 Installation voltage to be installed

3 Installation battery total current capacity to be installed

4 Total power capacity of the installation to be installed

5 Indicates the maximum current to be drawn in the installation to be installed. It serves to determine the highest fuse current. Since cable cross-section, circuit breaker and other materials are selected according to this current value, installation should be done accordingly.

6 The amount of power calculated according to the 50% (DOD) current capacity of the batteries in the installation to be installed. NOTE: Battery life is reduced by about half

7 The amount of power calculated according to the 33.3% (1/3 DOD) current capacity of the batteries in the installation to be installed. NOTE: Battery life is reduced by about 1/3

8 The amount of power calculated according to the use of 66.66% (2/3 DOD) current capacity of the batteries in the installation to be installed. NOTE: Battery life is reduced by about 2/3

9 From the installation to be installed; the amount of current to be drawn at 1/3 of the total current capacity of the battery. This current will help in determining the inverter according to the 1/3 ratio in the installation. High current draw reduces battery life.

10 In the installation to be installed; It will help to determine the power of the inverter according to the amount of current to be drawn at the rate of 1/3 of the total current capacity of the battery. High power draw reduces battery life.

11 From the installation to be installed; the amount of current to be drawn at 1/2 of the total current capacity of the battery. This current will help in determining the inverter according to the 1/2 ratio in the installation. High current draw reduces battery life.

12 In the installation to be established; It will help to determine the power of the inverter according to the amount of current to be drawn at the rate of 1/2 of the total current capacity of the battery. High power draw reduces battery life.

 

 

 

Consider the product catalog information
This Information and Plans Can Be Used With Engineering Control Condition. Otherwise, all responsibility belongs to the person using them.

Karavanda Akü Kapasitesine göre inverter hesaplaması

Inverter calculation according to Battery Capacity in Caravan