Solar 100 amper jel akü kaç saat dayanır? / How many hours will a solar 100 amp gel battery last?

Off Grid Akü kapasitesi Hesaplama
Off Grid Battery Capacity Calculation

JEL akülerde kapasite hesaplanması

100 A JEL akülerde kapasite hesaplanması

1- Karavan veya Off Grid sistemlerde harcanacak tüketimin toplam hesaplaması yapılır
2- Akü kullanım süresi dikkate alınarak 1/3, 1/2 veya 2/3 tercihine göre akü kapasite tespiti yapılır.
3- Yapılan kapasite hesabına göre tesisat kurulur.

12v 24v 48v devreler için hesaplamalar,
Paralel ve seri bağlantılı devrelerde hesaplamalar,
Hesaplanan kullanılabilir akım veya güç değerleri, tüketim hesaplamalarında kullanılabilir.
Güneş enerji sistemi kurarken tüketim hesabı yapılması gerekir.
Yapılan hesaplamalar sonucu uygun akü kapasitesi seçilebilir.
Akünün ne kadar boşaltılabileceğinin tercihi yapılabilir.

Örnek;

100 A JEL akü tek kullanıldığında Akım kapasitesi hesaplama;
Akü 1/3 , 1/2 ve 2/3 oranında boşaltığında ( DOD ) kullanılabilecek akım miktarları hesaplanmaktadır.
Akım kapasitesinin 1/3 oranında kullanımak istendiğinde 33,33 A kullanılabilir olacaktır.
Ayrıca güç kapasitesine göre hesaplamalarda yapılmaktadır.
Buna göre 1/3 oran ile 400w güç kullanılabilirken,
1/2 oranında 600w, 2/3 oranı ile 800w güç kullanılabilir olacaktır.
Yüksek oranda Güç veya akım kullanımı ile,
akü kullanım süresi anılan oranların üzerinde kısalmasına neden olacaktır.
Derin döngü olarak adlandırılan akülerin dibine kadar boşaltılabileceği gibi bir anlayış vardır.
Bu yanlış düşüncenin ortadan kalkması gerekir.
Derin döngü akünün 1/3 oranınında boşaltılması ile akü kullanım süresi
1/3 oranında, 1/2 oranında boşaltılması sonucu
Akü kullanım süresi yarısı ve 2/3 oranında boşaltılması sonucu
akü kullanım süresi 2/3 oranında düşmektedir.
Bu değerler bir akü üretici firmasının derin döngü akü için verdiği yaklaşık değerlerdir.
Burada verilen örnekte değerlerden çok mantığın anlaşılır olması önemlidir.
Hiç bir akü zorunluluk dışında yüksek oranda DOD veya dibine kadar kullanılmamalıdır.

 
Derin Döngü Akü Ne kadar Boşaltılabilir?
Güneş Enerjisinde Kullanılan Aküler
12 v AKÜ NEDİR, AKÜ ÖLÇÜMÜ NASIL YAPILIR ?

 

 

*Ürün katalog bilgilerini dikkate alınız
**Bu Bilgi ve Planlar Mühendislik Kontrolü Şartı ile Kullanılabilir. Aksi taktirde Tüm Sorumluluk Bunları Kullanan Kişiye Aittir

Calculation of capacity in GEL batteries

Off Grid Battery Capacity Calculation

1- The total calculation of the consumption to be spent in Caravan or Off Grid systems is made
2- Battery capacity is determined according to 1/3, 1/2 or 2/3 preference, taking into account the battery usage time.
3- According to the capacity calculation made, the installation is installed.

Calculations for 12v 24v 48v circuits,
Calculations in parallel and series connected circuits,
The calculated available current or power values can be used in the consumption calculations.
When installing a solar energy system, a consumption calculation must be made.
As a result of the calculations, the appropriate battery capacity can be selected.
It is possible to choose how much the battery can be discharged.

Example;

Current capacity calculation when 100 A GEL battery is used alone;
The amount of current that can be used is calculated when the battery is discharged at a rate of 1/3 , 1/2 and 2/3 ( DOD ).
When it is desired to use 1/3 of the current capacity, 33.33 A will be usable.
In addition, calculations are made according to the power capacity.
Accordingly, 400w power can be used with 1/3 ratio,
600w will be available at the rate of 1/2, and 800w with the rate of 2/3.
With a high rate of Power or current usage,
battery usage time will shorten above the mentioned rates.
There is an understanding that batteries, called deep cycles, can be discharged to the bottom.
This misconception must be removed.
Battery usage time with 1/3 discharge of deep cycle battery
As a result of discharging at a rate of 1/3, at a rate of 1/2
As a result of half the battery usage time and 2/3 discharge
battery usage time is reduced by 2/3.
These values are approximate values given by a battery manufacturer for a deep cycle battery.
In the example given here, it is important to understand the logic rather than the values.
No battery should be used at a high DOD level or to the bottom unless necessary.

 

How Much Can a Deep Cycle Battery Be Discharged?

Batteries Used in Solar Energy

WHAT IS 12 V BATTERY AND HOW TO MEASURE THE BATTERY?

 

 

*Consider the product catalog information
**This Information and Plans Can Be Used With Engineering Control Condition. Otherwise, all responsibility belongs to the person using them

100 A JEL akülerde kapasite hesaplanm Calculation of capacity in 100 A GEL batteriesası