İstanbul Gezilecek Yerler

İstanbul Gezilecek Yerler Haritası

Eminönü Haritası-1 >>>

 • Eminönü Gezilecek Yerler Haritası
 • Rüstem Paşa Camii
 • Baba Cafer Türbesi
 • Hilye-i Şerif ve Tesbih Müzesi
 • Ahi Çelebi Cami
 • Çandarlı Zade Atik İbrahim Paşa Camii
 • Bezzazi Cedit Cami
 • Kaptanı Derya İbrahim Paşa külliyesi
 • Beyazıt Kulesi
 • Beyazıt Meydanı
 • Beyazıt Camii

Eminönü’nde Gezilecek yerler. “Resim Şinasi-Müldür”

Beyazıt Camii Gezisi Harita>>>

 • Beyazıt Gezilecek Yerler Haritası
 • Beyazıt Camii
 • Beyazıt Meydanı  
 • Seyyid Hasan Paşa Medresesi
 • Selçuk Sultan Türbesi
 • Eski Saray
 • Sultan 2. Beyazıd Veli Türbesi
 • Mustafa Reşid Paşa Türbesi
 • Sahhaflar Çarşısı Çınar Altı
 • Beyazıt Devlet Kütüphanesi
 • II Bayezid Türk Hamam Kültürü Müzesi

Süleymaniye Camii Haritası >>>

 • Sülemaniye Gezilecek Yerler Haritası
 • Süleymaniye Camii
 • –Hürrem Sultan Türbesi
 • –Kanuni Sultan Süleyman Türbesi
 • –Süleymaniye Hamamı
 • –Süleymaniye Rabi Medresesi
 • Mimar Sinan Türbesi
 • Kilise Cami

Süleymaniye camii Ve Külliyesi Gezisi. “resim Konevi”

Eminönü Gezisi Haritalı >>>

 • Mısır Çarşısı Çevresi  Harita
 • Yeni Cami,
 • Mısır Çarşısı,
 • Hünkar Kasrı,
 • Türkiye İş Bankası Müzesi,
 • Valide Sultan Çeşmesi,
 • Hatice Turhan Sultan Türbesi,
 • Sultan I. Abdülhamit Türbesi,
 • Sirkeci Doğubank İş Hanı,
 • İstanbul Demiryolu Müzesi,

Topkapı Sarayı  Haritası-1 >>>

 • Alay Köşkü Çevresi Gezi Yerleri
 • Alay Köşkü,
 • Eski Şark Eserleri Müzesi,
 • Deavi Kasrı,
 • İstanbul Arkeoloji Müzeleri,
 • Çinili Köşk Müzesi,
 • Müze Mağazası,
 • Darphane-i Amire,
 • Topkapı Sarayı Müzesi,
 • Aya İrini,

Topkapı Sarayı Gezisi Harita >>>>

 • Gülhane Parkı Gezilecek Yerler, Harita,
 • Alay Köşkü,
 • Gülhane Parkı,
 • Gülhane Parkı Çeşmesi,
 • Topkapı Sarayı Harem,
 • İstanbul Türbeler Müzesi,
 • Gotlar Sütunu,
 • İstanbul Demiryolu Müzesi,
 • Sur-U Sultani,
 • İslam Bilim ve Teknoloji Tarihi Müzesi,

Topkapı Sarayı Rehber Haritası   >>>

 • İncili Köşk Gezilecek Yerler
 • Aya İrini,
 • Hodegon Monastery,
 • İstanbul Türbeler Müzesi,
 • Bizans Surları,
 • Filantropos Kilisesi Kalıntıları,
 • İncili Köşk,
 • Ahırkapı Feneri Çeşmesi
 • Ahırkapı Sis Düdük ve Feneri
 • Ayasofya Hürrem Sultan Hamamı

Ayasofya Camii İstanbul Fatih “Resim Andreas Lubitz”

Ayasofya  Cami  Haritalı-1 >>>

 • Gülhane Parkı Gezilecek Yerler
 • Bâb-ı Âli,
 • Topkapı Müzesi Alay Köşkü,
 • Gülhane Parkı Çeşmesi,
 • Hamidiye Çeşmesi ve Sebili,
 • Zeynep Sultan Camil,
 • Alemdar Mustafa Paşa Kabri,
 • Ayasofya Üçyüzlü Çeşmesi,
 • Cafer Ağa Medresesi,
 • Yerebatan Sarnıcı,
 • Ayasofya Müzesi ,

Ayasofya Müzesinin  Haritası-2 >>>

 • Halı Müzesi Gezilecek Yerler 
 •  Ayasofya Müzesi ,
 • Hagia Sophia Fountain,
 • Sultan 1. Mustafa ve Sultan İbrahim Türbesi,
 • Şehzadeler Türbesi,
 • Sultan 3. Mehmed Türbesi,
 • Sultan 2.Selim Türbesi,
 • Avrupa Yakası,
 • Sultan 3. Ahmed Çeşmesi,
 • Halı Müzesi,

Haritalı Ayasofya Müzesi  Gezisi  >>>

 • Yerebatan Sarnıcı Gezilecek Yerler,
 • Yerebatan Sarnıcı,
 • Hacı Beşir Ağa Çeşmesi,
 • Yerebatan Sarnıcı Su Terazisi,
 • Milyon Taşı,
 • Cevri Kalfa Çeşmesi,
 • Cağaloğlu Hamamı,
 • Hasan Paşa Medresesi,


Sultan Ahmet Meydanı Gezilecek Yerler


Sultan Ahmet Camii  Gezi Haritası >>>

 • Sultan Ahmet Gezilecek Yerler
 • Halı Müzesi
 • Sultan 3. Ahmed Çeşmesi
 • Abdurrahman Şami Türbesi
 • Haseki Hürrem Sultan Çeşmesi
 • Mehmet Efendi Medresesi
 • İbrahim Han Sebili
 • Hürrem Sultan Hamamı

Haritalı Sultan Ahmet Camii  Gezisi >>>

 • Sultan Ahmet Meydanı Haritası
 • Büyük Saray Mozaikleri Müzesi
 • Arasta Hamamı
 • Vakıflar Kilim Müzesi
 • Sultan Ahmet Camii
 • Sultan Ahmet Camii Çeşmesi
 • İskender Paşa Sıbyan Mektebi
 • Tarihi Şifa Hamamı
 • Örme Dikilitaş
 • Theodosius Dikilitaşı

Sultan Ahmet Camii  Haritalı >>>

 • Alman Çeşmesi Gezilecek Yerler
 • Türk ve İslam Eserleri Müzesi
 • Theodosius Dikilitaşı
 • Cumhuriyet Müzesi
 • Alman Çeşmesi
 • Sultan I.Ahmed Türbesi
 • Sultanahmet Vakfı
 • Firuz Ağa Camii
 • İstanbul Sağlık Müzesi
  —Binbirdirek Sarnıcı
 • Keçecizade Fuat Paşa Cami
 • Keçecizade Fuad Paşa Türbesi


Çemberlitaş Gezilecek Yerler Haritası

Cağaloğlu Gezisi Haritalı>>>

 • Nuruosmaniye Gezilecek Yerler
 • Keçecizade Fuat Paşa Camii
 • Şerefiye Sarnıcı
 • Köprülü Kütüphanesi
 • Sultan II. Mahmut Türbesi
 • Tezveren Dede Turbesi
 • Cemiyeti Basın Müzesi
 • Çemberlitaş Hamamı
 • Çemberlitaş Sütunu
 • Atik Ali Paşa Cami
 • Nuruosmaniye Camii
  –Medrese
  –Hünkâr Kasrı
  –Türbe
  –Kütüphane
  –Aşhane-İmaret
  –Çeşme 
Nuruosmaniye Camii Gezisi, “Resim Şinasi Müldür”


Sultanahmet Otopark>>>
Aydın Otopark>>>

Yenikapı Gezisi Harita>>>

 • Kumkapı Gezilecek Yerler
 • Keçecizade Fuat Paşa Camii,
 • Sokullu Mehmet Paşa Camii,
 • Küçük Ayasofya,
 • Şahsuvar Bey Camii,
 • Kumkapı Surp Harutyun Kilisesi,
 • İstanbul Fotoğraf Müzesi,
 • Rum Ortodoks Kilisesi,
 • Kumkapı Meryem Ana Patriklik Kilisesi,
 • Ermeni Kilisesi,
 • Laleli  Yönü, 


Laleli Gezi Haritası – 1 >>>>

 • Gezilecek Yerler
 • Pertevniyal Valide Sultan Camii,
 • Laleli Camii, Kemal Paşa,
 • 3.Selim türbesi,
 • Saraçhane Arkeoloji Parkı,
 • Eski İstanbul’un Merkezi,
 • Damat  İbrahim Paşa Camii,
 • Şehzade Mehmet Türbesi,
 • Şehzade Camii,

Laleli Gezisi Haritası, >>>>

 • Laleli Şehzade Camii, Civarı,
 • Şehzade Camii,
 • Şehzadebaşı Su Terazisi,
 • Destari Mustafa Paşa Türbesi,
 • Burmalı Mescit Camii,
 • Şehzade Mehmet Medresesi,
 • Bozdoğan Su Kemeri,

Laleli Gezi Rehberi Haritalı  >>>

 • Fatih Camii  Civarı Gezi Yerleri,
 • Bozdoğan Su Kemeri,
 • Fatih Sultan Mehmet Anıtı,
 • İtfaiye Müzesi,
 • Gazanfer Ağa Türbesi,
 • Gazanfer Ağa külliyesi,
 • Teyyare Şehitleri Anıtı,
 • Fatih Sultan Mehmet Türbesi,
 • Fatih Camii,
 • Hırka-i Şerif Camii,


Balat Gezisi Haritalı   >>>

 • Haliç Civarı Gezilecek Yerler 
 • Hırka-i Şerif Camii,
 • Yavuz Sultan Selim Camii,
 • Aya Yorgi Rum Patrikhane Kilisesi,
 • Haliç Surları,
 • Balat Ahrida Sinagogu,
 • Bulgar Ortodoks Kilisesi,
 • Meryem Ana Kanlı Kilise,
 • Fethiye Camisi ve Müzesi ,
 • Hirâmi Ahmed Paşa Camii,
 • Mehmet Ağa Camii,

Balat Gezi Rehberi   >>>

 • Kariye Müzesi Civarı Gezi,
 • Mehmet Ağa Camii,
 • Hirâmi Ahmed Paşa Camii,
 • Kariye Müzesi,
 • Kefevi Camii,
 • Tekfur Sarayı Müzesi,
 • Blaherne Sarayı,
 • Hz. Şu’be Türbesi,
 • Vlaherna Meryem Ana Kilisesi,
 • Savaklar Çeşmesi,
 • Mihrimah Sultan Camii,

Balat Gezi Rehberi Haritası  >>>

 • Unkapanı Gezisi Harita,
 • Unkapanı Köprüsü,
 • Balat Parkı,
 • Orhan Kemal’in Evi,
 • Nalıncı Mehmet Mimi Dede Türbesi,
 • Şeyh Ahmet Buhara Türbesi,
 • Salih Paşa İBN-İ Meddas Camii,
 • Üç Mihraplı Camii,
 • Süleyman Subaşı Camii,
 • Mehmet Emin Tokadî Türbesi,


Topkapı Gezisi Haritası   >>>

 • Samatya Civarı Gezi,
 • Mihrimah Sultan Camii,
 • Oruç Baba Türbesi,
 • Panorama 1453 Tarih Müzesi,
 • Merkezefendi Camii,
 • Yenikapı Mevlevihanesi,
 • Sümbül Efendi Camii,
 • Surp Kevork Ermeni Kilisesi,
 • Samatya Kilisesi,
 • Yedikule Hisarı Camii,
 • Yedikule Zindanları Müzesi,


İstanbul İlçeleri

Fatih Gezilecek Yerler >>>

Beşiktaş Gezilecek Yerler >>​>

Beykoz Gezilecek Yerler >>​>

Beyoğlu Gezilecek Yerler >>​>

Eyüp Gezilecek Yerler >>​>

Sarıyer Gezilecek Yerler >>​>

Şile Gezilecek Yerler >>​>

Üsküdar Gezilecek Yerler >>​​>


Kadıköy Gezisi Haritalı >>>

 • Kadıköy Gezilecek Yerler,
 • Kadıköy Meydanı,
 • Ayia Efimia Rum Ortodoks Kilisesi,
 • Surp Takavor Kilisesi,
 • Akmar Pasajı,
 • Barış Manço Evi,
 • Tuğlacıbaşı Camii,
 • İstanbul Oyuncak Müzesi,
 • Kazasker Camii,
 • Bağdat Caddesi ,

ADALAR

Adalar Gezilecek Yerler ,
Adalar Gezisi,

Heybeliada Değirmenburnu Mesire yeri


BAHÇEŞEHİR

Bahçeşehir Gezilecek Yerler ,
Bahçeşehir Gölet Parkı,


BAKIRKÖY

İstanbul Akvaryum,
Bakırköy Botanik Parkı

Bakırköy Gezilecek Yerler   >>>>

 • BAKIRKÖY
 • Ayastefenos Feneri,
 • Ayastefenos Feneri Yanı Plajı, 
  –Sezon Açılışı Haziran Ayı ortası,
  –Sezon Kapanışı Eylül Ayı Ortası,
  –Deniz Zemini Kum,
  –Plaj Sahili Kum,
  –Sahil Genişlik 8 – 10 metre,
  –Sahil Uzunluğu 250- 300 metre,
  –Wc,
  –Yeme İçme Olanakları Mevcut,
  –Cankurtaran, Gözetleme Kulesi,
  –Engellilere Uygun,
 • Florya Sahili, 
 • Moon Beach, 
 • Yeşilköy Çiroz Plajı,
 • Florya Güneș Plajı,
 • Tarihi Haylayf Plajı, 
  –Menekşe Plajı
  –Sezon Açılışı Haziran Ayı ortası,
  –Sezon Kapanışı Eylül Ayı Ortası,
  –Deniz Zemini Kum,
  –Plaj Sahili Kum,
  –Sahil Genişlik 50 – 60 metre,
  –Sahil Uzunluğu 200- 250 metre,
  –Soyunma Kabini,
  –Wc ve Duş İmkanı,
  –Yeme İçme Olanakları Mevcut,
  –Cankurtaran, Gözetleme Kulesi,

BAŞAKŞEHİR

Başakşehir Gezilecek Yerler, 
Moipark Eğlence Parkı,


BAYRAMPAŞA

Bayrampaşa Gezilecek Yerler ,
Jurassic Land Dinazor Parkı ,
Legoland  Discovery Centre,


Beylikdüzü Gezilecek Yerler  >>>>

 • BEYLİKDÜZÜ
 • Menekşe Park Alanı Plajı, Küçükçekmece
 • West İstanbul Marina Plajı, 
  –Sezon Açılışı Haziran Ayı ortası,
  –Sezon Kapanışı Eylül Ayı Ortası,
  –Deniz Zemini çakıl,
  –Plaj Sahili Kum,
  –Sahil Genişlik 20 – 30 metre,
  –Sahil Uzunluğu 150- 200 metre,
  –Wc,
  –Yeme İçme Olanakları Mevcut,
  –Cankurtaran, Gözetleme Kulesi,
  –Engellilere Uygun,
  –Park Mevcut,
 • Beylikdüzü Sahili, 
  –Sezon Açılışı Haziran Ayı ortası,
  –Sezon Kapanışı Eylül Ayı Ortası,
  –Deniz Zemini Çakıl,
  –Plaj Sahili Beton,
  –Sahil Genişlik   8 – 10 metre,
  –Sahil Uzunluğu   200- 250 metre,
  –Soyunma Kabini,
  –Wc ve Duş İmkanı,
  –Yeme İçme Olanakları Mevcut,
  –Cankurtaran, Gözetleme Kulesi,
 • Beylikdüzü Gürpınar Halk Plajı,
  –Sezon Açılışı Haziran Ayı ortası,
  –Sezon Kapanışı Eylül Ayı Ortası,
  –Deniz Zemini Kum,
  –Plaj Sahili Kum,
  –Sahil Uzunluğu 150- 200 metre,
  –Soyunma Kabini,
  –Wc ve Duş İmkanı,
  –Yeme İçme Olanakları Mevcut,
  –Cankurtaran, Gözetleme Kulesi,
  –Engellilere Uygun,
  –Park Mevcut,
 • Büyükçekmece Plajı,

BÜYÜKÇEKMECE

Büyükçekmece Gezilecek Yerler >>>>

 • BÜYÜKÇEKMECE
 • Beylikdüzü Sahili, Beylikdüzü,
 • Albatros Sahili,
  –Sezon Açılışı Haziran Ayı ortası,
  –Sezon Kapanışı Eylül Ayı Ortası,
  –Deniz Zemini Çakıl,
  –Plaj Sahili Beton,
  –Sahil Genişlik 6 – 7 metre,
  –Sahil Uzunluğu 250- 300 metre,
  –Soyunma Kabini,
  –Wc ve Duş İmkanı,
  –Yeme İçme Olanakları Mevcut,
  –Cankurtaran,
  –Engellilere Uygun,
  –Park Mevcut,
 • Büyükçekmece Halk Plajı,
  –Sezon Açılışı Haziran Ayı ortası,
  –Sezon Kapanışı Eylül Ayı Ortası,
  –Deniz Zemini Kum,
  –Plaj Sahili Kum,
  –Sahil Genişlik 25 – 30 metre,
  –Sahil Uzunluğu 400- 500 metre,
  –Soyunma Kabini,
  –Wc ve Duş İmkanı,
  –Yeme İçme Olanakları Mevcut,
  –Cankurtaran, Gözetleme Kulesi,
 • Mimar Sinan Sahili, 
  –Sezon Açılışı Haziran Ayı ortası,
  –Sezon Kapanışı Eylül Ayı Ortası,
  –Deniz Zemini Çakıl,
  –Plaj Sahili Kum,
  –Sahil Genişlik 15 – 20 metre,
  –Sahil Uzunluğu 150- 200 metre,
  –Soyunma Kabini,
  –Wc ve Duş İmkanı,
  –Yeme İçme Olanakları Mevcut,
  –Cankurtaran, Gözetleme Kulesi,
 • Kumburgaz Plajı ,
  –Sezon Açılışı Haziran Ayı ortası,
  –Sezon Kapanışı Eylül Ayı Ortası,
  –Deniz Zemini Kum,
  –Plaj Sahili Kum,
  –Sahil Genişlik 10 – 15 metre,
  –Sahil Uzunluğu 600- 700 metre,
  –Soyunma Kabini,
  –Wc ve Duş İmkanı,
  –Yeme İçme Olanakları Mevcut,
  –Cankurtaran, Gözetleme Kulesi,
 • Işık Sitesi Plajı, Kamiloba, 34584 Büyükçekmece/İstanbul, Türkiye
 • Kamiloba Plajı,
  –Ağar Camping Önü, 
  –Sezon Açılışı Haziran Ayı ortası,
  –Sezon Kapanışı Eylül Ayı Ortası,
  –Deniz Zemini Kum,
  –Plaj Sahili Kum,
  –Sahil Genişlik 15 – 20 metre,
  –Sahil Uzunluğu 600- 700 metre,
  –Soyunma Kabini,
  –Wc ve Duş İmkanı,
  –Yeme İçme Olanakları Mevcut,
  –Cankurtaran,
 • Celaliye Sahili Plajı,
  –Büyükçekmece Bel. Celaliye Sosyal Tesisleri önü, 
  –Sezon Açılışı Haziran Ayı ortası,
  –Sezon Kapanışı Eylül Ayı Ortası,
  –Deniz Zemini Kum,
  –Plaj Sahili Kum,
  –Sahil Genişlik 15 – 20 metre,
  –Sahil Uzunluğu 80- 90 metre,
  –Soyunma Kabini,
  –Wc ve Duş İmkanı,
  –Yeme İçme Olanakları Mevcut,
  –Cankurtaran,
  SİLİVRİ
 • Selimpaşa Duruman Plajı,

Büyükçekmece Piknik Yerleri Harita >>>

 • BÜYÜKÇEKMECE
 • Büyükçekmece Gölü Piknik alanı
 • Mesire Alani Bahsayis
 • Çatalca Piknik Yerleri

ÇEKMEKÖY

Çekmeköy Piknik Yerleri  Harita 1 >>>

 • ÇEKMEKÖY
 • Sultançiftliği Taşlıtepe Devlet Ormanı
 • Taşdelen Mesire Alanı
 • Seçkin Piknik Alanı
 • Meşealtı Piknik Restaurant
 • Vadi44 Piknik ve Et Mangal Alanı

Çekmeköy Piknik Yerleri Harita 2 >>>

 • ÇEKMEKÖY
 • Mesa Natural Garden
 • Meşealtı Piknik Restaurant
 • Hatice Abla Doğal Lezzet Piknik Alanı
 • Ihlamur Altı Piknik Alanı
 • Beykent Piknik alanı
 • Bonjur Çocuk Köy
 • Zirve Piknik Alanı

KAĞITHANE

Kağıthane Gezilecek Yerler,
Safir Seyir Terası ,


KADIKÖY

Kadıköy Gezilecek Yerler,​


KARTAL

Kartal Gezilecek Yerler,

 • Aydos Ormanı Aydos Tepesi,
 • Dragos Tepesi,

Kartal Piknik Yerleri,

 • KARTAL ,
 • Yeşil Vadi Piknik Alanı,
 • Aydos Orman Arakapı Piknik Alanı,

 Küçükçekmece Gezilecek Yerler   >>>>

 • KÜÇÜKÇEKMECE
 • Tarihi Haylayf Plajı, Bakırköy
 • Menekşe Gölağzı Parkı Karşı Plajı,
  –Sezon Açılışı Haziran Ayı ortası,
  –Sezon Kapanışı Eylül Ayı Ortası,
  –Deniz Zemini Kum,
  –Plaj Sahili Kum,
  –Sahil Genişlik 50 – 60 metre,
  –Sahil Uzunluğu 250- 300 metre,
  –Soyunma Kabini,
  –Wc ve Duş İmkanı,
  –Yeme İçme Olanakları Mevcut,
  –Cankurtaran, Gözetleme Kulesi,
 • Menekşe Park Alanı Plajı,
  –Menekşe Park Sahil Plajı,
  –Sezon Açılışı Haziran Ayı ortası,
  –Sezon Kapanışı Eylül Ayı Ortası,
  –Deniz Zemini Kum,
  –Plaj Sahili Kum,
  –Sahil Genişlik 8 – 10 metre,
  –Sahil Uzunluğu 800- 900 metre,
  –Soyunma Kabini,
  –Wc,
 • Beylikdüzü Sahili,

MALTEPE

Maltepe Gezilecek Yerler,

 • Maltepe Orhangazi Şehir Parkı,
 • İdealtepe Sahil Parkı,

Maltepe Piknik Yerleri Haritası >>>

 • MALTEPEPiknik ve Mesire Alanı,
 • Kültür Parkı Et Mangal Piknik Alanı,

PENDİK

 • Pendik Gözdağı Korusu

Silivri Gezilecek Yerler >>>>

 • Celaliye Sahili Plajı, Büyükçekmece
  SİLİVRİ
 • Selimpaşa Duruman Plajı,
  –Sezon Açılışı Haziran Ayı Ortası,
  –Sezon Kapanışı Eylül Ayı Ortası,
  –Deniz Zemini Kum,
  –Plaj Sahili Kum,
  –Sahil Genişlik 25 – 30 metre,
  –Sahil Uzunluğu 400- 500 metre,
  –Soyunma Kabini,
  –Wc ve Duş İmkanı,
  –Yeme İçme Olanakları Mevcut,
  –Cankurtaran, Gözetleme Kulesi,
  –Park Mevcut,
 • Selimpaşa Yenikent Sitesi plajı, 
  –Sezon Açılışı Haziran Ayı Ortası,
  –Sezon Kapanışı Eylül Ayı Ortası,
  –Deniz Zemini Kum,
  –Plaj Sahili Kum,
  –Sahil Genişlik 40 – 50 metre,
  –Sahil Uzunluğu 400- 500 metre,
  –Soyunma Kabini,
  –Wc ve Duş İmkanı,
  –Yeme İçme Olanakları Mevcut,
  –Park Mevcut,
 • Camcıoğlu Plajı, 
 • Bizimköy Plajı,
  –Parkköy Sahil Sitesi Önü , 
  –Sezon Açılışı Haziran Ayı Ortası,
  –Sezon Kapanışı Eylül Ayı Ortası,
  –Deniz Zemini Kum,
  –Plaj Sahili Kum,
  –Sahil Genişlik 20 – 25 metre,
  –Sahil Uzunluğu 600- 700 metre,
  –Soyunma Kabini,
  –Wc ve Duş İmkanı,
  –Yeme İçme Olanakları Mevcut,
  –Park Mevcut,
 • Silivri Sahili, 
 • Silivri Plajı, 

Silivri Gezilecek Yerler >>>>

 • Silivri Sahili, 
 • Silivri Kumluk Plajı, 
  –Kumluk mevkii,
  –Sezon Açılışı Haziran Ayı Ortası,
  –Sezon Kapanışı Eylül Ayı Ortası,
  –Deniz Zemini Kum,
  –Plaj Sahili Kum,
  –Sahil Genişlik 40 – 50 metre,
  –Sahil Uzunluğu 400- 500 metre,
  –Soyunma Kabini,
  –Wc ve Duş İmkanı,
  –Yeme İçme Olanakları Mevcut,
  –Cankurtaran, Gözetleme Kulesi,
  –Park Mevcut,
 • Altınorak Sitesi Plajı, 
  –Altınorak Sitesi önü, 
  –Sezon Açılışı Haziran Ayı Ortası,
  –Sezon Kapanışı Eylül Ayı Ortası,
  –Deniz Zemini Kum,
  –Plaj Sahili Kum,
  –Sahil Genişlik 30 – 40 metre,
  –Sahil Uzunluğu 400- 500 metre,
  –Soyunma Kabini,
  –Wc ve Duş İmkanı,
  –Yeme İçme Olanakları Mevcut,
  –Cankurtaran, Gözetleme Kulesi,
 • Semizkumlar Plajı – 1 
  –Semizkum Kamp Alanı, 
  –Sezon Açılışı Haziran Ayı Ortası,
  –Sezon Kapanışı Eylül Ayı Ortası,
  –Deniz Zemini Kum,
  –Plaj Sahili Kum,
  –Sahil Genişlik 30 – 40 metre,
  –Sahil Uzunluğu 200- 250 metre,
  –Soyunma Kabini,
  –Wc ve Duş İmkanı,
  –Yeme İçme Olanakları Mevcut,
  –Cankurtaran, Gözetleme Kulesi,
  –Park Mevcut,
 • Semizkumlar plajı – 2 
  –Uyumkent Site önü,
  –Sezon Açılışı Haziran Ayı Ortası,
  –Sezon Kapanışı Eylül Ayı Ortası,
  –Deniz Zemini Kum,
  –Plaj Sahili Kum,
  –Sahil Genişlik 30 – 40 metre,
  –Sahil Uzunluğu 200- 300 metre,
  –Soyunma Kabini,
  –Wc ve Duş İmkanı,
  –Yeme İçme Olanakları Mevcut,
  –Park Mevcut,
 • Çantaköy Plajı,
  –Albayrak Tatil Köyü Sahili, 
  –Sezon Açılışı Haziran Ayı Ortası,
  –Sezon Kapanışı Eylül Ayı Ortası,
  –Deniz Zemini Kum,
  –Plaj Sahili Kum,
  –Sahil Genişlik 30 – 40 metre,
  –Sahil Uzunluğu 400- 500 metre,
  –Soyunma Kabini,
  –Wc ve Duş İmkanı,
  –Yeme İçme Olanakları Mevcut,
  –Cankurtaran, Gözetleme Kulesi,
 • Gümüşyaka Halk Plajı, 
  –Belediye Kamp Alanı Mevki
  –Sezon Açılışı Haziran Ayı Ortası,
  –Sezon Kapanışı Eylül Ayı Ortası,
  –Deniz Zemini Kum,
  –Plaj Sahili Kum,
  –Sahil Genişlik 20 – 30 metre,
  –Sahil Uzunluğu 400- 500 metre,
  –Soyunma Kabini,
  –Wc ve Duş İmkanı,
  –Yeme İçme Olanakları Mevcut,
  –Cankurtaran, Gözetleme Kulesi,
  –Engellilere Uygun,
  –Park Mevcut,
 • Papatya Plajı, 
 • Sultanköy Plajı, Marmara Ereğlisi,

SULTANBEYLİ

 •  Tavukçuyolu Mesire Yeri

ÜMRANİYE

Ümraniye Piknik Yerleri

 • Piknik ve Mesire Alanı
 • Millet Bahçesi

İstanbul Kamp Alanları,

Silivri Kamp Yerleri >>>>

 • Semizkum Mocamp, 
 • Karadayı Camping, 
 • Doruk Camping,

Beykoz Kamp Yerleri >>>>

 • BEYKOZ
 • Poyrazköy Piknik Alanı
 • Riva Elmas Burnu Orman İçi Dinlenme Tesisleri
 • Riva Deresi Kenarı Piknik  Kamp 
 • 2. Koy Plaj Ve Çadır Kamp Alanı
 • Gelera Piknik Kamp yeri
 • Ayhan Şahenk Sevgi Ormanı
 • ŞİLE
 • Sahil Kamp İstanbul

Şile Kamp Karavan Yerleri-1 >>>

 • ŞİLE
 • Sahil Kamp İstanbul,
 • Şakayık Camping,
 • Alacalı Kamp Pansiyon,
 • Doğancılı Bella Kamp,
 • Mirsu Plaj Kampı,
 • Cantii Karavan Camping,
 • Kumbaba Plajı,
 • Çakır Kamp Ve Piknik Alanı,


Ağva Kamp Alanları-2 >>>

 • ŞİLE,
 • Çakır Kamp Ve Piknik Alanı,
 • Green Park Camping,
 • Ağva Seferoğulları Camping,
 • Ağva Kilimli Koyu,
 • Hacıllı şelalesi Kamp Alanı,

Kandıra Kamp Alanları  >>>>

 • KANDIRA ,
 • Becerikli Camping,
 • Seyrek Çağlar Cam,ping,
 • Doğa Çadır Kampı,
 • Belediye Kamp Alanı,
 • Kovanağzı Camping,

Sarıyer Plajları  DETAYLI >>>>

Şile Plajları  Haritası   >>>


Yürüyüş & Bisiklet Turizmi 

Yürüyüş

 • BEYKOZ
  –Polonezköy Tabiat Parkı
 • ÇEKMEKÖY
  –Taşdelen Mesire Alanı
 • ŞİŞLİ
  –Fatih Sultan Mehmet Tabiat Parkı
 • SARIYER
  –Belgrad Ormanı
 • ŞİLE
  –Kurfallı Orman Parkuru
  –Kilimli Parkuru
  –Hacıllı Şelaleler Parkuru

Bisiklet

 • BEYKOZ
  –Polonezköy Tabiat Parkı
 • BEŞİKTAŞ
  –Yıldız Parkı Korusu
 • ÇEKMEKÖY
  –Taşdelen Mesire Alanı
 • KADIKÖY
  –Caddebostan Sahili
  –Şaşkınbakkal Sahili
  –Moda Sahil Parkı ve Yürüyüş Yolu​
 • ŞİŞLİ
  –Fatih Sultan Mehmet Tabiat Parkı
  –Belgrad Ormanı

Istanbul Attractions Map

Eminonu Map-1 >>>
Eminonu Attractions Map
Rustem Pasha Mosque
Baba Jafar Tomb
Hilye-i Şerif and Rosary Museum
Ahi Celebi Mosque
Çandarlı Zade Atik İbrahim Pasha Mosque
Bezzazi Cedit Mosque
Captain Derya İbrahim Pasha complex
Beyazit Tower
Beyazit Square
Beyazit Mosque

Mercan Ispark Multi-Storey Car Park>>

Beyazid Square Parking Lot>>

Beyazit Mosque Trip Map>>>
Beyazit Attractions Map
Beyazit Mosque
Beyazit Square
Sayyid Hasan Pasha Madrasa
Selcuk Sultan Tomb
Old palace
Sultan Beyazid Veli Tomb
Mustafa Reşid Pasha Tomb
Sahhaflar Carsisi Cinar Alti
Beyazit State Library
II Bayezid Turkish Bath Culture Museum
Mercan Ispark Multi-Storey Car Park>>

Cute Floor Parking Lot>>

Suleymaniye Mosque Map >>>
Sulemaniye Attractions Map
Suleymaniye Mosque
–Hürrem Sultan Tomb
– Tomb of Suleiman the Magnificent
–Suleymaniye Bath
– Süleymaniye Rabi Madrasa
Mimar Sinan Tomb
Church Mosque


Süleymaniye camii Ve Külliyesi Gezisi. “resim Konevi”

İspark- Hobyar>>>
Ispark Parking Lot>>>
Eminonu Trip with Map >>>
Around the Spice Bazaar  Map

New Mosque,
The Egyptian Bazaar,
Hunkar Pavilion,
Turkey Is Bank Museum,
Valide Sultan Fountain,
Hatice Turhan Sultan Tomb,
Tomb of Sultan Abdulhamid I,
Sirkeci Doğubank Business Center,
Istanbul Railway Museum,

Ispark Parking Lot – Lifeguard

Sultanahmet Car Park>>>

Aydin Parking Lot>>>

Topkapi Palace  Map-1 >>>
Tourist Places Around Alay Köşkü
Regiment Mansion,
Museum of Ancient Oriental Works,
Deavi Pavilion,
Istanbul Archeology Museums,
Tiled Kiosk Museum,
Museum Store,
Darphane-i Amire,
Topkapi Palace Museum,
Hagia Irene,

Topkapi Palace Tour Map >>>>
Gulhane Park Places To Visit, Map,
Regiment Mansion,
Gulhane Park,
Gulhane Park Fountain,
Topkapi Palace Harem,
Istanbul Tombs Museum,
Goths Column,
Istanbul Railway Museum,
Sur-U Sultani,
Islamic Science and Technology History Museum,


Topkapi Palace Guide Map  >>>
İncili Köşk Places to Visit
Hagia Irene,
Hodegon Monastery,
Istanbul Tombs Museum,
Byzantine Walls,
Philanthropos Church Ruins,
Bible Pavilion,
Ahirkapi Lighthouse Fountain
Ahırkapı Fog Whistle and Lighthouse
Hagia Sophia Hurrem Sultan Bath


Ayasofya Camii İstanbul Fatih “Resim Andreas Lubitz”

Ispark Parking Lot – Lifeguard>>

Moldy Parking >>>

Aydin Parking Lot>>>

Sultanahmet Car Park>>>

Hagia Sophia  Mosque  With Map-1 >>>
Gulhane Park Places To Visit
Bâb-i Âli,
Topkapi Museum Regiment Mansion,
Gulhane Park Fountain,
Hamidiye Fountain and Dispenser,
Zeynep Sultan Camil,
Alemdar Mustafa Pasha Grave,
Hagia Sophia Triangle Fountain,
Cafer Agha Madrasa,
Basilica Cistern,
Hagia Sophia Museum ,


Map of Hagia Sophia Museum-2 >>>
Carpet Museum Places to Visit
Hagia Sophia Museum ,
Hagia Sophia Fountain,
Tomb of Sultan Mustafa I and Sultan Ibrahim,
Sehzades Tomb,
Tomb of Sultan Mehmed III,
Sultan Selim II Tomb,
European side,
Sultan Ahmed III Fountain,
Carpet Museum,

Map of Hagia Sophia Museum  Trip> >>>
Basilica Cistern Places To Visit,
Basilica Cistern,
Hacı Beşir Ağa Fountain,
Basilica Cistern Spirit Level,
Million Stone,
Cevri Kalfa Fountain,
Cagaloglu Bath,
Hasan Pasha Madrasa,

Sultan Ahmet Square Places To Visit

Ispark Parking Lot – Lifeguard

Moldy Parking >>>

Aydin Parking Lot>>>

Sultanahmet Car Park>>>

Sultan Ahmet Mosque  Travel Map >>>
Sultan Ahmet Places To Visit
Carpet Museum
Sultan Ahmed III Fountain
Abdurrahman Shami Tomb
Haseki Hurrem Sultan Fountain
Mehmet Efendi Madrasa
Ibrahim Khan Sabil
Hurrem Sultan Bath


Blue Mosque with Map  Trip >>>
Sultan Ahmet Square Map
Great Palace Mosaics Museum
Arasta Bath
Foundations Rug Museum
Sultan Ahmet Mosque
Sultan Ahmet Mosque Fountain
Iskender Pasha Primary School
Historical Healing Bath
Knitted Obelisk
Theodosius Obelisk

Sultan Ahmet Mosque  With Map >>>

German Fountain Attractions
Turkish and Islamic Arts Museum
Theodosius Obelisk
Republic Museum
German Fountain
Tomb of Sultan Ahmed I
Sultanahmet Foundation
Firuz Aga Mosque
Istanbul Health Museum
—Binbirdirek Cistern
Kececizade Fuat Pasha Mosque
Keçecizade Fuad Pasha Tomb

Cemberlitas Attractions Map

Moldy Parking >>>

ISPARK Cemberlitas Car Park

Beyazid Square Parking Lot

Cağaloğlu Trip with Map>>>

Places to Visit in Nuruosmaniye
Kececizade Fuat Pasha Mosque
Goodwill Cistern
Köprülü Library
Sultan II. Mahmut Tomb
Tezveren Dede Tomb
Society Press Museum
Cemberlitas Turkish Bath
Çemberlitaş Column
Atik Ali Pasha Mosque
Nuruosmaniye Mosque
–Madrasah
–Hünkar Pavilion
–Tomb
–Library
–Aşhane-İrethane
–Fountain


Nuruosmaniye Mosque Trip, “Picture Şinasi Müldür”

Yenikapi Trip Map>>>
Kumkapi Attractions
Kececizade Fuat Pasha Mosque,
Sokullu Mehmet Pasha Mosque,
Little Hagia Sophia,
Shahsuvar Bey Mosque,
Kumkapi Surp Harutyun Church,
Istanbul Photography Museum,
Greek Orthodox Church,
Kumkapı Virgin Mary Patriarchate Church,
Armenian Church,
Laleli Direction,


Laleli Travel Map – 1 >>>>
Places to visit

Pertevniyal Valide Sultan Mosque,

Laleli Mosque, Kemal Pasha,
3. Selim’s tomb,
Sarachane Archaeological Park,
Center of Old Istanbul,
Damat Ibrahim Pasha Mosque,
Sehzade Mehmet Tomb,
Sehzade Mosque,


Laleli Travel Map, >>>>
Laleli Sehzade Mosque, Around,
Sehzade Mosque,
Sehzadebasi Spirit Level,
Destari Mustafa Pasha Tomb,
Burmali Mescit Mosque,
Sehzade Mehmet Madrasa,
Bozdogan Aqueduct,


Laleli Travel Guide with Map >>>
Sightseeing Places Around Fatih Mosque,
Bozdogan Aqueduct,
Fatih Sultan Mehmet Monument,
Fire Museum,
Gazanfer Agha Tomb,
Gazanfer Agha Complex,
Teyyare Martyrs Monument,
Fatih Sultan Mehmet Tomb,
Fatih Mosque,
Hırka-i Şerif Mosque,


Balat Trip with Map  >>>

Places to Visit Around the Golden Horn
Hırka-i Şerif Mosque,
Yavuz Sultan Selim Mosque,
Aya Yorgi Greek Patriarchate Church,
Golden Horn Walls,
Balat Ahrida Synagogue,
Bulgarian Orthodox Church,
Virgin Mary Bloody Church,
Fethiye Mosque and Museum ,
Hirami Ahmed Pasha Mosque,
Mehmet Aga Mosque,

Balat Travel Guide  >>>

Sightseeing Around Chora Museum,
Mehmet Aga Mosque,
Hirami Ahmed Pasha Mosque,
Chora Museum,
Kefevi Mosque,
Tekfur Palace Museum,
Blaherne Palace,
Hz. Shu’be Tomb,
Church of Our Lady of Vlaherna,
Weirs Fountain,
Mihrimah Sultan Mosque,


Balat Travel Guide Map >>>

Unkapani Trip Map,
Unkapani Bridge,
Balat Park,
Orhan Kemal’s House,
Nalınci Mehmet Mimi Dede Tomb,
Sheikh Ahmet Bukhara Tomb,
Salih Pasha İBN-İ Meddas Mosque,
Three Mihrab Mosque,
Süleyman Subasi Mosque,
Mehmet Emin Tokadi Tomb,


Topkapi Travel Map  >>>

Sightseeing Around Samatya,
Mihrimah Sultan Mosque,
Oruc Baba Tomb,
Panorama 1453 History Museum,
Merkezefendi Mosque,
Yenikapi Mevlevihanesi,
Sümbül Efendi Mosque,
Surp Kevork Armenian Church,
Samatya Church,
Yedikule Fortress Mosque,
Yedikule Dungeons Museum,
Istanbul Districts

Places to Visit in Fatih >>>

Besiktas Places To Visit >>>

Places to Visit in Beykoz >>>

Beyoglu Attractions >>>

Eyup Attractions >>>

Sariyer Places To Visit >>>

Sile Attractions >>>

Places to Visit in Uskudar >>>


Kadıköy Trip with Map >>>

Kadıköy Attractions,
Kadikoy Square,
Ayia Efimia Greek Orthodox Church,
Surp Takavor Church,
Akmar Passage,
Baris Manco House,
Tuglacibasi Mosque,
Istanbul Toy Museum,
Kazasker Mosque,
Bagdat Street ,

ISLANDS

Islands Attractions,
Islands Trip,

Heybeliada Değirmenburnu Promenade

BAHCESEHIR

Bahcesehir Places To Visit ,
Bahcesehir Pond Park,

BAKIRKOY

Istanbul Aquarium,
Bakirkoy Botanical Park

Bakirkoy Places to Visit   >>>>
BAKIRKOY

Ayastefenos Lighthouse,
Ayastefenos Lighthouse Side Beach,
–Season Opening in mid-June,
–Season Closing Mid-September,
–Sea Floor Sand,
–Beach Beach Sand,
–Beach Width 8 – 10 meters,
–Coast Length 250- 300 meters,
–Wc,
–Eating and Drinking Facilities Available,
–Lifeguard, Watchtower,
— Disabled Accessible,
Florida Beach,
Moon Beach,
Yesilkoy Ciroz Beach,
Florya Sun Beach,
Historic Haylayf Beach,
–Violet Beach
–Season Opening in mid-June,
–Season Closing Mid-September,
–Sea Floor Sand,
–Beach Beach Sand,
–Beach Width 50 – 60 meters,
–Coast Length 200- 250 meters,
–Changing Cabin,
–WC and Shower Facility,
–Eating and Drinking Facilities Available,
–Lifeguard, Watchtower,

BASAKSEHIR

Basaksehir Attractions,
Moipark Amusement Park,

BAYRAMPASA

Bayrampasa Places To Visit ,
Jurassic Land Dinosaur Park ,
Legoland Discovery Centre,

Places To Visit In Beylikduzu >>>>
BEYLIKDUZU

Menekse Park Area Beach, Kucukcekmece
West Istanbul Marina Beach,
–Season Opening in mid-June,
–Season Closing Mid-September,
–Sea Floor gravel,
–Beach Beach Sand,
–Beach Width 20 – 30 meters,
–Coast Length 150- 200 meters,
–Wc,
–Eating and Drinking Facilities Available,
–Lifeguard, Watchtower,
— Disabled Accessible,
–Parking Available,
Beylikduzu Beach,
–Season Opening in mid-June,
–Season Closing Mid-September,
–Sea Floor Gravel,
–Beach Beach Concrete,
–Beach Width 8 – 10 meters,
–Coast Length 200- 250 meters,
–Changing Cabin,
–WC and Shower Facility,
–Eating and Drinking Facilities Available,
–Lifeguard, Watchtower,
Beylikduzu Gurpinar Public Beach,
–Season Opening in mid-June,
–Season Closing Mid-September,
–Sea Floor Sand,
–Beach Beach Sand,
–Coast Length 150- 200 meters,
–Changing Cabin,
–WC and Shower Facility,
–Eating and Drinking Facilities Available,
–Lifeguard, Watchtower,
— Disabled Accessible,
–Parking Available,
Buyukcekmece Beach,
BÜYÜKÇEKMECE
Places to Visit in Buyukcekmece >>>>
BÜYÜKÇEKMECE
Beylikdüzü Beach, Beylikdüzü,
Albatross Beach,
–Season Opening in mid-June,
–Season Closing Mid-September,
–Sea Floor Gravel,
–Beach Beach Concrete,
–Beach Width 6 – 7 meters,
–Coast Length 250- 300 meters,
–Changing Cabin,
–WC and Shower Facility,
–Eating and Drinking Facilities Available,
–Lifeguard,
— Disabled Accessible,
–Parking Available,
Buyukcekmece Public Beach,
–Season Opening in mid-June,
–Season Closing Mid-September,
–Sea Floor Sand,
–Beach Beach Sand,
–Beach Width 25 – 30 meters,
–Coast Length 400- 500 meters,
–Changing Cabin,
–WC and Shower Facility,
–Eating and Drinking Facilities Available,
–Lifeguard, Watchtower,
Mimar Sinan Beach,
–Season Opening in mid-June,
–Season Closing Mid-September,
–Sea Floor Gravel,
–Beach Beach Sand,
–Beach Width 15-20 meters,
–Coast Length 150- 200 meters,
–Changing Cabin,
–WC and Shower Facility,
–Eating and Drinking Facilities Available,
–Lifeguard, Watchtower,
Kumburgaz Beach ,
–Season Opening in mid-June,
–Season Closing Mid-September,
–Sea Floor Sand,
–Beach Beach Sand,
–Beach Width 10 – 15 meters,
–Coast Length 600- 700 meters,
–Changing Cabin,
–WC and Shower Facility,
–Eating and Drinking Facilities Available,
–Lifeguard, Watchtower,
Işık Sitesi Beach, Kamiloba, 34584 Buyukcekmece/Istanbul, Turkey
Kamiloba Beach,
–Agar Camping Front,
–Season Opening in mid-June,
–Season Closing Mid-September,
–Sea Floor Sand,
–Beach Beach Sand,
–Beach Width 15-20 meters,
–Coast Length 600- 700 meters,
–Changing Cabin,
–WC and Shower Facility,
–Eating and Drinking Facilities Available,
–Lifeguard,
Celaliye Beach Beach,
–Buyukcekmece Bel. In front of Celaliye Social Facilities,
–Season Opening in mid-June,
–Season Closing Mid-September,
–Sea Floor Sand,
–Beach Beach Sand,
–Beach Width 15-20 meters,
–Coast Length 80- 90 meters,
–Changing Cabin,
–WC and Shower Facility,
–Eating and Drinking Facilities Available,
–Lifeguard,
SILIVRI
Selimpasa Duruman Beach,


Buyukcekmece Picnic Places Map >>>
BÜYÜKÇEKMECE

Buyukcekmece Lake Picnic Area
Recreation Area Betting
Catalca Picnic Places
CEKMEKOY
Cekmekoy Picnic Sites Map 1 >>>
CEKMEKOY
Sultançiftliği Taşlıtepe State Forest
Taşdelen Recreation Area
Premium Picnic Area
Meşealti Picnic Restaurant
Vadi44 Picnic and Meat Barbecue Area


Cekmekoy Picnic Places Map 2 >>>
CEKMEKOY

Mesa Natural Garden
Meşealti Picnic Restaurant
Hatice Abla Natural Flavor Picnic Area
Under Linden Picnic Area
Beykent Picnic Area
Bonjur Child Village
Summit Picnic Area

KAĞITHANE

Kagithane Attractions,
Sapphire Observation Terrace ,

KADIKOY

Kadıköy Attractions,

EAGLE

Kartal Attractions,

Aydos Forest Aydos Hill,
Dragos Hill,
Kartal Picnic Places,
EAGLE ,
Green Valley Picnic Area,
Aydos Forest Arakapi Picnic Area,


Kucukcekmece Places to Visit   >>>>
KÜÇÜKÇEKMECE

Historical Haylayf Beach, Bakirkoy
Menekse Golagzi Park Karsi Beach,
–Season Opening in mid-June,
–Season Closing Mid-September,
–Sea Floor Sand,
–Beach Beach Sand,
–Beach Width 50 – 60 meters,
–Coast Length 250- 300 meters,
–Changing Cabin,
–WC and Shower Facility,
–Eating and Drinking Facilities Available,
–Lifeguard, Watchtower,
Menekse Park Area Beach,
–Menekşe Park Beach Beach,
–Season Opening in mid-June,
–Season Closing Mid-September,
–Sea Floor Sand,
–Beach Beach Sand,
–Beach Width 8 – 10 meters,
–Coast Length 800- 900 meters,
–Changing Cabin,
–Wc,
Beylikduzu Beach,

MALTEPE

Maltepe Attractions,

Maltepe Orhangazi City Park,
Idealtepe Beach Park,
Maltepe Picnic Places Map >>>
MALTEPEP Picnic and Recreation Area,

Culture Park Meat Grill Picnic Area,

PENDIK

Pendik Intimidation Grove


Places to Visit in Silivri >>>>

Celaliye Sahili Beach, Buyukcekmece
SILIVRI

Selimpasa Duruman Beach,
–Season Opening Mid-June,
–Season Closing Mid-September,
–Sea Floor Sand,
–Beach Beach Sand,
–Beach Width 25 – 30 meters,

Istanbul Campgrounds,

Silivri Campgrounds >>>>
Semizkum Mocamp,
Karadayi Camping,
Doruk Camping,


Beykoz Campgrounds >>>>
BEYKOZ

Poyrazköy Picnic Area
Riva Elmas Burnu Forest Recreation Facilities

Riva Stream Side Picnic Camping
2. Bay Beach And Tent Camping Area
Gelera Picnic Campsite
Ayhan Şahenk Forest of Love
SILE
Beach Camp Istanbul

Şile Camping Caravan Sites-1 >>>
SILE

Beach Camp Istanbul,
Peony Camping,
Alacali Camping Pension,
Dogancili Bella Kamp,
Mirsu Beach Camp,
Cantii Caravan Camping,
Kumbaba Beach,
Çakır Camping And Picnic Area,

Agva Campgrounds-2 >>>
SILE,
Çakır Camping And Picnic Area,
Green Park Camping,
Agva Seferogullari Camping,
Agva Kilimli Bay,
Hacilli waterfall Campground,


Kandira Campgrounds >>>>
KANDIRA,

Skilled Camping,
Sparse Caglar Cam,ping,
Nature Tent Camp,
Municipal Campground,
Kovanagzi Camping,

Sariyer Beaches  DETAILED >>>>

Sile Beaches  Map  >>>
Hiking & Cycling Tourism

Walk

BEYKOZ
– Polonezköy Nature Park
CEKMEKOY
–Tasdelen Recreation Area

FOGGY
– Fatih Sultan Mehmet Nature Park
SARIYER
-Belgrad Forest
SILE
–Kurfallli Forest Trail
–Kilim Parkour
–Hacıllı Waterfalls Track

Bicycle

BEYKOZ
– Polonezköy Nature Park
BESIKTAS
–Star Park Grove
CEKMEKOY
–Tasdelen Recreation Area
KADIKOY
–Caddebostan Beach
–Şaşkınbakkal Beach
– Moda Beach Park and Walkway

FOGGY
– Fatih Sultan Mehmet Nature Park
–Belgrade Forest